29.05.2012

Dünya Hali -30 Mayıs 2012 Çarşamba

Yabancı bir ülkede okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitimde anadil eğitimi – Hollanda örneği

Doç. Dr. Kutlay Yağmur /Hollanda
Tilburg Üniversitesi 
Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi

"Okul öncesi eğitim iki dilli çocuklar açısından daha da önemli.
AB belgelerine baktığımızda :
okul öncesi eğitimdeki dil gelişimi akademik eğitimin temelini oluşturur, bu yüzden göçmen çocukların anadilde eğitimi desteklenmesi gerekir.
Kutlay Yağmur
Dil Zengini Avrupa araştırmasında 24 ülkede araştırma yapıldı.
Dkul öncesi aynı zamanda bilişsel gelişme açısından da önemli. Anadillerine yer verilmediğinde ikinci dilin öğrenilmesinde de sorun çıkıyor.
Doğu Avrupa ülkelerinde okul öncesi eğitimde azınlık dillerine daha fazla yer veriyor."
Rotterdam'da 60 bin Türk yaşıyor
İlkokullarda nüfusun %51'i göçmen çocuklardan oluşuyor, yani evlerinde başka bir dil konuşuyorlar. 
Çocukların ana dilini yok sayıyorlar. Çokdillilik Avrupa düzeyinde savunulurken burada geriye doğru gidiş var.
Hollanda'nın eğitim sistemini çok takdir ediyoruz ama bu dört dörtlük yapının göçmen çocuklara da yansımasını da istiyoruz.
Cocuğa annesiyle anadilinde konuşmamasını nasıl istersiniz?
Aile ve çocuk arasındaki iletişimin kısıtlanması söz konusu.
Kavram eğitimine baktığımızda, çok yapısalcı bir şekilde kavramların sınıflandırılması, hikaye içine yedirerek bunu çocuklara sunuyorlar, çocuklara kıyaslama yaptırıyorlar. Çocukların sınıflandırmalarını istiyorlar. Bunlara önemli bilişsel beceriler. Bunların hepsini oyun ve hikaye içinde yapıyorlar. Bunların çocukların öğrenmesi çok önemli ama bunu Türkçeden yararlanarak yapmak çok önemli.
Biz ikinci kuşaktan bahsetmiyoruz, III., IV. kuşaktan söz ediyoruz.
Bu alanda Hollandalı akademisyenlerin çalışmaları da çok az sayıda. "

Rahime Gülcü /Hollanda
Öğretmen
CITO Türkçe sınavlar sorumlusu

"Son zamanlarda çocuk anne karnındayken çocuğun takibi başlıyor.
Çocuk dünyaya geldikten sonra nasıl yetiştirilecek?
0-2 yaşta tam gün okul öncesine gidiyor.
Doktorlar fiziksel ve dil gelişimini kontrol ediyorlar.
Okul öncesi eğitimin dil açısından okul başarısına etkisini ölçme şansımız olmadı.  Hollanda okuluna başladıklarında Hollandaca konuşabiliyorlar ama bu basit bir Hollandaca, çünkü anadilde eğitim olmadığı için dil gelişimi yeterli olmuyor."

Cem Babadoğan, Leyla Uzun, İpek Erdem


Prof. Dr. Leyla Uzun 
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Dilbilim Bölümü Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Cem Babadoğan
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı


Okul öncesi eğitimde ne gibi ilkeler güdülüyor?
Okul öncesi eğitimde tek dilde eğitim verilmesinin okula başladıklarında çocukların okul başarısına etkisi oluyor mu?
Yeterince Hollandacası geliştirmemiş olan anne çocuğuyla ilietişimde veya dil gelişiminde yetersiz kalıyor.
Kavram eğitimi çok önemli. Eğer okul öncesinde çocuklar tek dilli kavram öğrenme eğitiminden geçiyorsa, bu yazık! Bir tur telef olmuş bir süreç. Kavramların içini oluşturan içerikler kültürlere göre değişiyor.
Doğu Avrupa'da azınlık dillerine neden daha fazla yer veriliyor?
İLGİLİ SAYFALAR:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder