9.05.2012

Dünya Hali - 11 Mayıs 2012 Cuma

Dünyada göç, Avrupa'da göç, Türkiye'de göç


Dünya Hali 11 Mayıs'ta Gaziantep Üniversitesi'nde Göç sempozyumunun birinci gününü izledi ve yayınını Üniversite'nin radyo stüdyosundan gerçekleştirdi. Programa sempozyumun düzenleyicisi Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan ve Türksam Göç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Can Ünver konuk oldu. 


Dr. Can ÜNVER
Türksam Göç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı


"Göç olgusunda giderek artan bir şekilde farkındalığın artması, şu anda TBMM'ye sunulmuş olan Göç yasası ve bunun karşılığı olan Göç Kurumu son derece önemsenmesi gereken bir süreç.
Gaziantep'in kapısının dibinde Suriye2den gelmiş 30 bin sığınmacı var. Fakat göçü de böyle aldığınızda birçok konuyu da aslında ele almış oluyorsunuz. Sığınmacılık var, iltica var... Bazan bunlar birbirine karıştırılır.. Ondan sonra geçici göçmenler, transit gidenler var kaçak göçmenler, var... Bunların hepsini şu veya bu şekilde bünyesinde ele alacak bir devlet kurumuna ihtiyaç var. Bu çok iyiye alamet.
Herkes kendi kulağının üstüne yatmamalı artık paylaşmalı
Bu sempozyum Türkiye için de iyi bir başlangıç."
Daha fazlasını dinle:
Can Ünver

Can Ünver - M. Yavuz Coşkun
Gaziantep Üniversitesi Radyosu Stüdyosunda
Prof. Dr. Mehmet Yavuz COŞKUN
Gaziantep Üniversitesi Rektörü


"Gaziantep ikinci büyük göç alan kent. Sadece nüfus olarak değil, ekonomik açıdan da, diğer sosyal parametreler açısından da çok hızlı büyüyen bir kent. Bunun önemli ögelerinden bir tanesi de göç. Nüfusu 10 yılda ikiye katlanmış bir şehir burası. Bu itibarla göçün hem pozitif unsurlarıyla, hem negatif unsurlarıyla, sadece yurt içi ölçeğinde değil yurt dışı ölçeğinde de... Kaldı ki savaştaki mülteciler, iltica edenler ki yakında biliyorsunuz Suriye ile ilgili sorunlar var. Oldukça fazla sayıda bu tarafa iltica etmiş, kamplarda yaşayan insanlar var. Bütün bunların ele alındığı iki günlük bir sempozyum. Bu sempozyumdan elde ettiğimiz çıktılarla burada yeni bir Göç merkezi oluşturduk ve bundan sonra da hakikaten çözümler önerecek, yeni fikirler, yeni şeyler söyleyecek bir merkez oluşsun istiyorum. "

Daha fazlasını dinle:
 M. Yavuz COŞKUN

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü
Sempozyum Genel Koordinatörü


Bu bölge (Gaziantep) özel bir bölge. Hem iç göç hem de dış göç açısından.
Biz Türkiye olarak da bir göç ülkesiyiz. Hem içimizde yoğun bir göç var, hem zorunlu göçleri yaşadık. Bugün bile yaşıyoruz. Yurtdışından Türkiye'ye gelenler var, hem de yurtdışında T.C. vatandaşı veya Türkiye kökenli olanlar var. Dolayısıyla biz öyle bir sempozyum yapalım ki konun her tarafına dikkat çekelim dedik, çünkü bu hepimizin hikayesi. 
Can Ünver-M. Murat Erdoğan-İpek Erdem
Göç olmasa medeniyet olmazdı. Adem ile Havva'dan başlayan bir göç hareketliliği var. Her hareketlilik yeni bir anlayış, yeni bir gelişme, yeni bir zihniyet sağlıyor. İnsanlar doğdukları yerlerde kalmış olsalardı bugüne kadar, herhalde dünya bu kadar gelişemezdi.
Paylaşmak çok önemli.
Siyasetçilerin de bu konuyu ne kadar ciddiyle ele aldıkları önemli.
Onların da bizi dinlemelerinin faydalı olacağını düşünüyorum.
Akademisyenlerin ürettiği şeylerin de uygulamaya dönük olması gerek.
Sosyal bilimleri topluma katkı sağlar hale getirmek de biz akademisyenlerin görevi.
Göç dinamiği kalkınmanın önemli bir unsuru."

Daha fazlasını dinle:
  M. Murat ERDOĞAN


Programın tamamını dinlemek için:
 Dünya Hali 11 mayıs 2012


..........................................................................................................................................................
Asım Güzelbey
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı

"Gaziantep'te 80'lerden sonra hızlı sanayileşme gerçekleşti. Aynı yıllar Türkiye'de de terörün başladığı yıllar. Huzurun olmadığı yerden huzurun olduğu yere doğru kaçışa göç diyoruz. 
2012 yılına geldiğimizde Gaziantep merkez nüfusu 1,5 milyon. Artan nüfus birtakım sosyal sorunları da beraberinde getiriyor: kültür yozlaşması, sokak çocukları, madde bağımlıları...
Sadece sanayide çalışan 100 bin insan var. Zaman zaman çalıştıracak insan bulamıyoruz. İşkur'a 250 işçi için müracat ettik, 50 başvuru oldu. Gaziantep'te herkese iş ve aş var."

Mustafa İsen
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

"Gaziantep göç alan bir şehir.Yollar nerede ise şehirler oradadır. Gaziantep de İpek Yolu gibi önemli bir ticaret yoluna sahip. Cazibe merkezlerinin en önemli sorunlarından biri göçler. Buna çözümler üretecek bir yapıya tanıklık ediyoruz. Gaziantep belediyesi ve üniversitesiyle çok iyi bir sinerji yakaladı. Göçün nasıl bir pozitif çerçeveye oturabileceğinin örneklerini verdi. Her geçen gün gelişen Gaziantep göç almaya devam ederken, göçün olumlu yönlerini yansıtmaktadır".


Fatma Şahin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

"Yoksullukla göç doğru orantılı.
"Dünyayı iyi anlamamız lazım. Bugünü iyi anlamamız lazım. Artık tarım devrimini geçirdik. Bütün sınırların kalktığı bilginin hızla dolaştığı bir dünyadayız. Bir tarafta israfın arttığı, geliri 50-60 bin TL biri, diğer tarafta günlük 1 TL alan bir kişi. Bu şekilde göçü önleyebilir misiniz? Biz artık 1950'lili yıllarda değiliz. O dönemde Almanya'ya gidenler var. Almanya'ya gidenler hemen döneceğiz diye gittiler. Siz imkanları koymuyorsanız, seçenek sunamıyorsanız bunu engellemeniz mümkün değil.
Nüfusla beraber ekonomik değerler büyüyorsa bütün şehirleri bu modele dönüştürmemiz ve bu bakış açısını yakalamamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var. Düne baktığınızda bugün çok daha iyiyiz yarınlar çok daha iyi olacak. Bugünü iyi okumamız gerek. Tarımı, sanayi devrimini geride bıraktık. Şimdi bilgi toplumundayız. Bir tarafta aylık geliri 60 bin dolar insanlar var. Öte yanda 5 yaş altında her yıl 1 milyon çocuk ölüyor.
Göçün üstünü kapatabilir miyiz? Her alanda değişime neden oluyorsa bize düşen bu hareketi berekete dönüştürmektir. Sayın Böhmer "Bu bizim gerçeğimiz. Ana unsur oldu." dediği için çok başarılı. Göç, her zaman karşımıza çıkmış ve çıkacaktır"

Prof. Dr. Maria Böhmer
Almanya Federal Uyum Bakanı 

"Göç yeni bir olgu değil. Her zaman karşımıza çıkmış ve çıkacaktır. Ben şu an Türkiye'deyim. 51 yıl öncesine gitmek gerekiyor. 51 yıl önce Türkiye ve Almanya arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme bir yılı kapsıyordu ama bir yıl bir ömrü kapsadı. İki ülke birbirine daha fala yakınlaştı. Bana göre jenerasyonun genç kuşağın önünü açmak ve geleceğe hazırlamak gerekiyor. Almanya göç alan bir ülke. Almanya'nın geçtiği süreci şu anda Türkiye yaşıyor. Biz de vaktiyle göç veren bir ülke konumundaydık. Almanya, Amerika ve Avusturya'ya zorunlu yaşam şartlarından dolayı göç ettiler. Yeni bir hayat daha iyi bir hayatın peşinden gidiyoruz. Benim kalbim hem Almanya hem Türkiye için atıyor. Bu çok güzel bir mesaj. Almanya'daki göç rakamlarına bakarsak 16 milyon kişi göç etmiş. Bu rakam Almanya nüfusunun yüzde 20'sini oluşturuyor. Berlin en fazla göç alan şehirlerin başını çekiyor. Gaziantep'te çok fazla göç alıyor. Elbette göç ettiğiniz bir ülkeye giderken dilini öğrenmek ve ülke hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli" 

Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı 

"Göç edenler cesur insanlar "
Farklılıkların Türkiye'nin zenginliğidir. Göç önlenemez. İnsanlık tarihi esasında bir yönüyle de göçlerin tarihidir. Göç, tarihin şekillenmesinde, toplumların kültürel olarak etkileşimininde, yeni toplumların ve yeni kültürlerin oluşumunda, sanatta bilimde ve siyasette büyük başarılar ve değişimler yaşamasında her zaman en önemli güç olmuştur. Bütün değişimlerin tetikleyicisidir. İnsanlar sürekli bir göç yolunun yolcusudur. Göç sadece geçim için olmaz. Siyasi, kültürel, siyaseti ve benzeri pek çok gerekçelerle göç etmişlerdir. Hicret aynı zamanda bütün peygamberlerin birer gerçeğidir. Davaları için göçen milyonlarca insan bulunmaktadır. Bizim medeniyet anlayışımızda göç ile gelenleri dışlama değil onları sahiplenme onlara yardım etme, onlarla birlikte sahip olduklarımızı paylaşma vardır. Türkiye bir göç ülkesidir.
Göç konusuna her şeyden önce sosyal bir gözle bakmamız lazım. Dünyanın her yerinde her tür ayrımcılık, adaletsizlik yapanlar her zaman kaybetmiştir. Bundan sonrada kaybetmeye mahkumdur. Biz buna inanıyoruz. Bunun için hoş görü ve birlikte yaşama kültürü her zaman üstün olsun diye çalışıyoruz. Farklı kültürlere, farklı din ve dillere karşı olan azda olsa insanlar olabilir. Bize düşen farklı kültürlere ve her türlü farklılıklarımızla birlikte yaşamanın, insan hakları ve demokrasinin paha biçilmez bir servet olduğunu göstermektedir. Her tür bağnazlığa karşı durmaktır. Farklı kültürlerin her birisi o göç alan yerin servetine servet, gücüne güç katar. 
Bekir Bozdağ, maria Böhmer ve Fatma Şahin
Sempozyum nedeniyle açılan "50 Yıl 50 Karikatür"
sergisini de gezdiler 
Göç edenler cesur insanlar. Çünkü bilmedikleri bir diyara gidiyorlar. Umutlarını gerçekleştirmek adına bir adım atıyorlar. Bilinmez bir yola çıkmak ancak cesaretle olur. Oralarda başarılı olmakta mücadeleyle olur. Göçle gelenlere birazda bu açıdan büyük bir zenginlik ve güç olarak bakmak gerekir. Dünyanın her ülkesinden göç alıyoruz. Her milletin kültüründen, hafızasından, ürettiğinden böylelikle istifade etmiş oluyoruz. Amerika'yı asıl güçlü kılan budur. Göçle gelenler güçle geliyorlar. Bu gücü ülkemizin gücüne değiştirebiliriz. Göçleri önlemek içim önlemler alarak bunu önleme imkanı yok." 
................................................................................................................................................
Meraklısına:Gaziantep'ten önce:


Gaziantep Üniversitesi'nde Göç Sempozyumu haberini 3 Nisan'da Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dönüşen ve Dönüştüren Ulusötesi Güç: Avrupalı Türkler semğozyumunda öğrendik.
Bakırcılar Çarşısı
Merkezin Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan Gaziantep'e mutlaka gelmemiz gerektiğini söylemişti. Aşağıda yer alan Sempozyum taslak programına da bakınca gerçekten gelmemiz gerektiğine karar verdik ve Sempozyum Organizasyonundan sorumlu Duygu Gözübüyük ve ardından Gaziantep Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Esin Dedemoğlu ile yaptığımız telefon görüşmelerinden sonra Gaziantep'e hareket ettik.


10 Mayıs 2012
Ekibimizin bel kemiği yapım yardımcımız Arzu Yaman'ı üzülerek Ankara'da bıraktık ve Ankara stüdyosunda yayının kusursuz gerçekleştirilmesi için teknik ve yayın personeliyle irtibatla görevlendirdik.  Türkiye'nin Sesi ekibinde yer alan Nurettin Turan (yapımcı), İpek Erdem (sunucu) ve Kemal Özgünlü (teknik sorumlu) yayını gerçekleştireceğimiz Gaziantep'e bir gün önceden geldik. Ankara-Gaziantep uçağında yer bulamadığımız için önce Adana'ya kadar uçtuk ve ardından otobüsle Gaziantep'e ulaştık. Üniversite adına bizi karşılayan Ramazan Bey yol boyunca Gaziantep hakkında gördüklerimiz ve görmediğimiz yerlerle ilgili olarak sayılara ve istatistiklere dayalı bilgiler verdi.  


Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Esin Dedemoğlu ve Üniversite Radyosu teknik personeli tarafından çok sıcak karşılandık. Sempozyumun gerçekleştirileceği Atatürk Kültür Merkezi ile aynı binada yer alan radyo stüdyosunda bizim yayınımızı gerçekleştirebilmemiz için her türlü düzenlemeyi yapmışlardı. Yayınımızın dinleyicilerimize Kısa Dalga, Uydu, Internet veya Mobil cihazlar üzerinden ulaştırılabilmesi için sesimizi önce Ankara'daki stüdyomuza ulaştırmamız gerekiyordu. Bunun için elimizde üç seçenek bulunuyordu. Bunlardan ilki ISDN telefon hattı, ikincisi 3G ağı ve üçüncüsü de IP yani internet üzerindendi. Kemal yaptığı denemeler sonunda 3G'yi kullanmaya karar verdi.
Bu arada Esin Dedemoğlu ile Üniversite genel sekreteri Ercan Eroğlu ile görüştük ve bir gün sonraki yayınımıza Gaziantep Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN'u davet ettik. 
Yayın için teknik altyapımızın hazırlığı bittikten sonra Gaziantep'i biraz daha yakından tanımak için Üniversite Radyosundan arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine  Kaledibi bölgesine gittik. Yaklaşık 4 km yürüyüş alanı olan Kale bölgesinde camiler, hanlar, çarşılar, bedestenler bulunuyordu. Tahtani cami minaresi ve Şirvani Cami'nin duvardan bir mekanizmayla dışarı çıkan ahşap mimberine hayran kaldık. Antep esnafı her fırsatta Antep fıstığı, Antep peyniri, cevizli sucuk, fıstıklı sucuktan tatmamızı sağladı. Biraz daha dolaşsak akşam yemeğine yer kalmayacaktı. 


 Şirvani Camii Mimberi  
Ankara'ya götürmek üzere Zeytin Han'dan peynir ve acı biber almayı da ihmal etmedik. Türlü türlü baharat, zeytinyağı, zeytin çeşitleri, peynirler, sabunları son derece şık ve hijyen bir ortamda sunan Zeytin Han'ın aslında bir sabun fabrikası olduğunu öğrendik. Zeminde yer alan cam bölmeden de görülen kaya içine oyulmuş devasa zeytinyağı depolarını görünce zeytin ve zeytinyağı konusunda sadece Ege'nin değil Güneydoğu Anadolu'nun da söz sahibi olduğunu biz tescil ettik. 
Tahtani Camii
Perşembe günü son durağımız ise zaten gezdiğimiz Kültür Yolu'nun bir parçası olan İmam Çağdaş oldu. Kendilerinden sebze yemeği sormak gibi bir gaflette de bulundum. Ezmeleri, fındık lahmacunu ve ardından enfes Aliz Naziki yedikten sonra ben durdum ve ardından gelen karışık kebabı seyrettim. 


11 mayıs 2012
Kemal Özgünlü-Nurettin Turan Yayın sırasında
11 Mayıs sabahı Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkesi hummalı bir çalışmaya tanık oldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,  Almanya Federal Uyum Bakanı Prof. Dr. Maria BOHMER, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İSEN ve Gaziantep Valisi, Gaziantep Belediye Başkanının bizzat katılımıyla başlayan sempozyum bir Türkmen kenti de olan Gaziantep'in bu kimliğini vurgulayan Avşar Elleri'nin seslendirilmesiyle başladı.
Ardından konuşmalar peş peşe geldi ve iç ve göç, göçün nedenleri, gerçekleri, göçü hareketten berekete dönüştürme gereklerinden söz edildi. Bu arada Evliya Çelebi'nin Gaziantep için söylediği Şehr-i Ayıntab-ı Cihan (Cihanın Göz nuru) sözünden Ayıntab sözünün Arapça kökenli olduğunu, ensar sözcüğünün de Hz Peygamber2 göçü sırasında eşlik edenler anlamında olduğunu öğrendik.


Tolga Karateke
Bizler bir gün öncesinden ve bu sabah görüşerek yayına katılma sözü almış olduğumuz konuklarımızla son birer kez daha yayın saatimizi hatırlattık ve yayın için son hazırlıklarımızı gerçekleştirmek üzere Üniversite'nin Radyo Stüdyosu'na geçtik. 


Açılış konuşmalarının uzaması nedeniyle geciken 1. panelin de normal bitiş saatinin sarkması nedeniyle program yapımcısı olarak alarma geçtik. Teknik yönetmenimiz Kemal ve sunucumuz İpek stüdyoda hazırlanırken Üniversite yayın ekibinden Tolga Karateke de stüdyo ve dışıyla iletişimin sağlanması için bilgi işlem sorumlularıyla birlikte son dakikaya kadar çalıştılar.


Bu arada yayının başlamasına 20 dakika kala konuklarımızın hala yemekten dönmediklerini görünce sempozyum düzenleyicilerinden ve Üniversite adına her türlü sunumu üstlenen ve bunu son derece başarılı olarak gerçekleştiren Esin Dedemoğlu'ndan her başımızın sıkıştığında olduğu gibi yardım istedik ve ilk konuğumuz Can Ünver'in stüdyoya zamanında yetiştirilmesi konusunda yardımını rica ettik. Ve konuklarımız yayına yetişti.
Ancak bir sorun daha bizi bekliyordu. Yayınımızı bir gün önce sorunsuz çalışan 3G şebekesi üzerinden ulaştırmaya başladıktan bir dakika sonra 3G şebekesi kayboldu ve yaklaşık 30 saniye beklemek zorunda kaldık.


"Bir" Saat oyunu
Nihat Sorgeç
Berlin'den gelen konuşmacılardan BWK Genel Müdürü Nihat Sorgeç'i daha önce Ankara'da  yayınımıza davet ettiğimizde uçağa yetişmek üzere ayrıldığını söylemişti ve bir dahaki Türkiye'ye gelişimde olur diye söz vermişti. Kendisini Gaziantep Üniversitesi'nde gördüğümüzde sözünü hatırlattık ve bize saat tam 14.00'te yani yayınımızın başlamasından 5 dakika önce radyo stüdyosunda olacağını söylemişti. Alman disipliniyle yoğrulmuş ve bunu konuşmasına yansıtmış olan konuğumuzun adını geleceğinden yüzde yüz emin olarak programımızın başında anons etmiştik. Ancak program bitinceye kadar konuğumuzu göremedik. Öğle arasında bir yere takılıp kaldığını ve yayını unutmuş olduğunu düşünmeye başlamıştık ki saat tam 14.59'de radyo stüdyosunun kapısında belirdi. Ayağının tozuyla Almanya'dan Gaziantep'e gelen Nihat Bey aslında randevusuna uymuş ve tam saatinde gelmişti ama kolundaki saat hala Almanya'daki saati gösteriyordu ve biz kendisine yayınımızın Türkiye saatiyle 14.00'te olduğunu söylemeyi unutmuştuk. Ancak ikimiz de hırslandık. Bu buluşmayı Türkiye'de veya Almanya'da bir gün mutlaka gerçekleştireceğiz.


Teşekkür:
Başta Rektör Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun ve Üniversite Genel Sekreteri Ercan Eroğlu ve özellikle de Radyo Televizyon Teknolojisi Programı Öğretim görevlisi Esin Dedemoğlu olmak üzere Gaziantep Üniversitesi'nden yayınızı gerçekleştirmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapan tüm üniversite camiasına ve bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan, her sıkıştığımızda imdadımıza yetişen sevgili Murat Erdoğan hocamıza ve Can Ünver'e, tam saatinde gelmesine rağmen yayınımıza yetişemeyen Nihat Sorgeç'e, organizasyonda görevli Duygu Gözübüyük'e teşekkür ediyoruz.   


SEMPOZYUM TASLAK PROGRAMI

11 MAYIS 2012 CUMA
09.00-10.30
AÇILIŞ BELGESELİ ve KONUŞMALARI
• Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü
• Dr. Asım GÜZELBEY. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı
• Erdal ATA- Gaziantep Valisi
• Prof. Dr. Mustafa İSEN, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
• Fatma ŞAHİN, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
• Prof. Dr. Maria BOHMER- Almanya Federal Uyum Bakanı
• Bekir BOZDAG. Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı

1. PANEL
10.45-12.15
DÜNYADA GÖÇ. AVRUPA'DA GÖÇ. TÜRKİYE'DE GÖÇ. GAZİANTEP'TE GÖÇ
Keynote Speaker: Dr. Meera SETHİ, Birleşmiş Milletler Uluslar arası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şefi
Takdim: Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN, Sempozyum Genel Koordinatörü
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Jens KREINATH, Wichita State University/Kansas-ABD
2. Doç. Dr. Ferhat KENTEL İstanbul Şehir Üniversitesi
3. Dr. Adeel MALIK. Oxford University/Oxford-İngiltere
4. Prof. Dr. Doğu ERGİL, Fatih Üniversitesi

2. PANEL
14.00-15.30
GAZİANTEP VE BÖLGEDE GÖÇ: AKADEMİK-BİÜMSELTESPİTLER-ÇÖZÜMLEMELER-STRATEJİLER
Oturum Başkanı: Güldal AKŞİT. AK Parti Kadın Kollan Başkanı
1. Doç. Dr. Özkan YILDIZ, Gaziantep Üniversitesi
2. Prof. Dr. Yasin AKTAY, SDE Başkanı. Selçuk Üniversitesi
3. Yrd. Doç. Dr. Sinan ZEYNELOĞLU, Gaziantep Üniversitesi
4. Doç. Dr. Ahmet UYSAL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
KAHVE -ÇAY

3. PANEL
16.00-17.30
AVRUPADAKİ TÜRK GÖÇMENLER
Oturum Başkanı: Dr. Mohammad TAUB, Oxford University/Oxford-İngiltere
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Raymond TARAŞ. Tulane University/New Orleans-ABD
2. Doç Dr. M. Murat ERDOĞAN, H.Ü. Göç ve Siyaset Arş. Merkezi (HUGO) Müdürü
3. Dr. Hıdır ÇELİK, Köln University/Köln-F.Almanya
a.  Tülin Erkal KARA. AK Parti Bursa Milletvekili. Belçika-Türkiye Dostluk Grubu Bşk.
s.  Prof. Dr. Aristotle KALUS. Lancaster University/İngiltere
6.  Nihat SORGEÇ. BWK Genel Müdürü

20.30
FİLM VE FOTOĞRAF YARİŞMASİ ÖDÜL TÖRENİ ( BAYAZHAN )

12 MAYIS 2012 CUMARTESİ

4. PANEL
9.00-10.30
GÖÇ. KADİN. GENÇLİK VE ÇOCUKLAR
Oturum Başkanı: Meltem ERSAN. Uluslararası Göç Örgütü
Konuşmacılar:
1. Ömer BOZOGLU. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürü
2. Prof. Dr. Ercan TATLI DİL Ege Üniversitesi
3. Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇ M EN. Hacettepe Üniversitesi
4. Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ. Çukurova Üniversitesi
5. Nermin BEZMEN, Yazar

5. PANEL
11.00-12.30
DÜNYADA GÖÇ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI. ODTÜ
Konuşmacılar:
1. Bashy OURAISHY. EMISCO Genel Sekreteri
2. Dr. Abdel Aziz Ali KHAZALİ, Yarmouk University/Irbid-Ürdün
3. Prof. Dr. Ahmet Nuri YURDUSEV. ODTÜ
4. Prof. Dr. İbrahim SİRKECİ. Regent's CoIIege London/Londra-İngiİtere
5. Ali ŞAHİN. Gaziantep Milletvekili


6. PANEL
14.00-15.30
GOÇ VE KENTLEŞME, KENTSEL YOKSULLUK VE IDAR1-YONETSEL YAPILANMA
Oturum Başkanı: Berthold GEES, Konrad AdenauerStiftung. St. Augusti n/Almanya
Konuşmacılar:
1. Doç. Dr. Tahire ERMAN, Bilkent Üniversitesi
2. Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi
5. Prof. Dr. Yasar ERJEM. Mersin Üniversitesi^
3. Prof. Dr. Mazhar SAĞU. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
4. Doç. Dr. Rûstem ERKAN. Dicle Üniversitesi_

7. PANEL
16.00-17.30
GÖÇ. KÜLTÜR ve EKONOMİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Akif KİREÇÇİ. UNESCO-MOST
Konuşmacılar:
1. Doç. Dr. Salih OZTÜRK. Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2. Dr. Şükrü ASLAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
3. Doç. Dr. Suat KOLU KIRIK. Süleyman Demirel Üniversitesi
4. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çınar. Gaziantep Üniversitesi
5. Prof. Dr. Mouldi GUESSOUMİ. Tunus Üniversitesi

8. PANEL
KAPANIŞ PANELİ SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ: GOÇ DİNAMİĞİNİ KALKINMANIN VE BARIŞIN
DİNAMİĞİ YAPMAK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Onur Bilge KULA, Hacettepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Ayhan KAYA, İstanbul Bilgi Üniversitesi
2. Doç. Dr. Ayfer UYANIK ÇAVUŞOGLU. Koç Üniversitesi
3. Prof. Dr. Mohammed Abdel Karem AL-HOURANİ. Yarmouk University/Irbid-Ürdün
4. Dr. Can ÜNVER. Türksam / Hugo
5. Dr. Mümtaz ALİ. Malezya
SONUÇ BİLDİRİSİ TASLAĞI / Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
KAPANIŞ KONUŞMASI / Porf. Dr. M. Yavuz COŞKUN / Gaziantep Üniversitesi Rektörü

MÜZAKERECİLER (alfabetik sıra ile)
• Mehmet AYDIN- Şehitkamil Kaymakamı
• Dr. Armağan ERDOĞAN- YÖK Başkan Danışmanı
• Dr. Aysu ERKUL, Hacettepe Uni.Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Md. Yrd.
• Prof. Dr. Hasan KAZDAĞU
• Bernd POHLENZ. Karikatürist. TOONPOOLCOM Başkanı/Almanya
• Ekrem SERİN. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü
• Prof. Dr. Şüveyye SEYFÜLİSLAM. Anna Üniversitesi/Cezair
• Dr. Aysun YAŞAR. Goethe-Universitesi- Frankfurt am Main/Almanya

2 yorum:

  1. Esin DEDEMOĞLU6 Temmuz 2012 18:31

    Sevgili Nurettin Turan,
    göç sempozyumu; içeriği ve katılımcıları açısından son derece başarılı bir etkinlikti. Ve en önemli tarafı da her biri kendi alanında takdire değer çalışmalara imza atan, gönülleri yüce insanları bir araya getirmiş olması... Siz de o yüce gönüllü insanlardan birisiniz :) Gaziantep'te biriktirdiğiniz anılar içerisinde güzel bir iz bırakmış olmak beni ve ekip arkadaşlarımı çok mutlu etti. Nezaketiniz, şahsım ve arkadaşlarıma yönelik samimi ifadeleriniz için teşekkür ediyorum... Tekrar görüşmek ümidiyle... Gaziantep'ten kucak dolusu selamlar, sevgiler...

    YanıtlaSil
  2. Teşekkürler Sevgili Hocam, teşekkürler Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep'i güzel kılan insanlar.

    YanıtlaSil