18.05.2012

Dünya Hali - 18 Mayıs 2012 CumaAilenizde bana da yer var mı?
Türk ailelerin de koruyucu aile olmaları için ne yapmalı?


Kamil Altay
Umut Yıldızı Derneği Başkanı
"Çeşitli nedenlerle Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından koruma altına alınan bir çocuğu ailesine kavuşturmak için bir çalışma başlatmıştık. Fakat hukuki sürecin uzaması durumunda, Gençlik Dairesi'nin yurtlarında veya Alman bakıcı ailenin evinde kalan çocuklarımız her geçen gün kendi ana dil, kültür ve dinlerinden uzaklaşıyorlardı. Bunun önüne geçebilmek için zaten Alman yasalarında geçerli olan Koruyucu Aile konusunu gün yüzüne çıkardık. Yani Türkleri de bakıcı aile olabileceklerini, bu çocuklara kapılarını açarak bu çocukların kendi anadillerinde, kültürleri ve dinlerinde büyüyebileceğini değerlendirdik ve kamuoyuna sunduk."

Daha fazlası için:
Kamil Altay'ı dinle
Dünya Hali'nde Gençlik Dairesi ile ilgili olarak daha önceki konuşmalar:
Almanya'da Jugendamt (Gençlik Dairesi) Kuruluşu, tanımı, işlevi ve uygulamada göçmen çocuklarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar.
Avukat Mesut GÜLVEREN
Yayından:
Mesut Gülveren'i Dinle
Jugendamt nedir?
Almanya’daki Türkler için önemi. Sorunlar, çözüm önerileri.
Avukat KEMAL ÇAL
Yayından:
Kemal Çal'ı dinle
Almanya Gençlik Dairesi'nin organizasyonu ve yasal düzenlemeleri; görevleri, sunduğu hizmetler…
Avukat Aynur AKDENİZ /Almanya
 Yayından:
Aynur Akdeniz'i dinle
Almanya Gençlik Dairesi’yle ilgili olarak göçmen vatandaşların yaşandığı sorunlar… Hangi durumlarda çocuklar ailelerinden alınıyor…
Göçmen olmayı öğrenmek: göçmenlerin aile içi iletişim sorunlarının çocuk eğitimine olumsuz etkisiDr. A. Atilla DOĞAN
 Anadolu Üniversitesi
Öğretim Üyesi
"Aile içi iletişim konusu çok geniş bir konu. Öğrenme ve öğretme sürecinde okul başarısını arttıran faktörler çeşitli araştırmacılar tarafından sürekli irdeleniyor. Okul başarısı üzerinde olumlu etkisi olan faktörlerden biri de okul ve ailenin ilişkisi. Bu, Avrupa'da, özellikle göçmen kökenli insanlarımızın çoğunlukla bulunduğu Almanya'da çok önemli. Eğer bazı aileler, "ben çocuğuma yeteri kadar harçlık veriyorum, çocuğa ayrı bir oda da açtık. istediği kitabı, istediği yayını alıyoruz. Daha ne yapalım! Hala karnede notlar kötü geliyor" diye düşünüyorlarsa, o zaman olayın sadece maddi, fiziki imkanlarla ilgili olmadığına dikkat çekmek lazım."

Daha fazlası için:
Atilla Doğan'ı dinle

Obsesif Kompulsif Bozukluk-2
Seda Didem ERKEN
Psikolog
Yankı Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Seda Didem Erken'i dinle
Programın podcast kaydını dinle

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder