25.03.2012

Dünya Hali - 31 Mayıs 20101. Türkçenin Belçika’da öğretimi, bu alana öğretmen yetiştirme, mevcut uygulamalar, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri…

Yrd. Doç. Dr. Halil AYTEKİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi

Halil Aytekin'i dinle

2. Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (26-29 Mayıs 2010)

Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Ülkü Çelik Şavk'ı dinle

3. HUKUK KÖŞESİ

İnanç sözleşmeleri nedeniyle tapu iptal davaları…

Avukat Bedrettin Canbolat
Avukat Ferruha Canbolat 

Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle

DİNLE: DÜNYA HALİ_106


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder