13.05.2012

Cep Rehberi 9 - Nüfus ve Vatandaşlık


Nüfus ve Vatandaşlık

Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinizi yurt içinde İl Nüfus Müdürlüklerinden, yurtdışında da dış temsilciliklerden yapabilirsiniz
Doğum İşlemleri

Yurtdışında doğan çocuğumu nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmam gerekiyor?
Yurtdışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde Nüfus İdarelerine başvurmanız gerekmektedir.

Yurtdışındaki doğum bildirimleri,
- Yabancı makamlardan alınmış resmi belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi ya da
- Çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ve ana ile babanın tam kimlik bilgileri ile nüfusta kayıtlı oldukları yeri gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır.

Yabancı ülkede doğum yapılması durumunda doğum yeri olarak neresi yazılır?
Yurtdışında doğanların, doğdukları yer adı ile birlikte ülke adı yazılır ve aile kütüklerine bu şekilde tescil edilir.

Evlilik İşlemleri

Yabancı uyruklu bir kişi ile Türkiye'de evlenmek istiyorum. Nereye başvurmam gerekir?
Yabancı uyruklu kişilerle evlenecek olan Türk vatandaşları, ikamet ettikleri yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Yabancı uyruklu bir kişi ile Türkiye'de evlenmek istiyorum, hangi belgeleri hazırlamamız gerekir?
1. Evlenme isteğinde bulunanların nüfus cüzdanları,
2. İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi,
3. Yabancı ülke vatandaşının pasaportu,
4. Evlenmeye engel bir durum bulunmadığına dair sağlık raporu,
5. Evlenme Ehliyet Belgesi, (Yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ülkenin yetkili makamlarından alınmaktadır. Örneğin Alman Vatandaşlığına sahip olan bir kişi "Standesamt" adı verilen birimlerinden "Internationale Ehefaehigkeitszeugnis" adı verilen belgeyi sunmalıdır.)
6. Yeterli sayıda vesikalık fotoğraf.

Yurtdışında yabancı uyruklu birisi ile evleneceğim, benden "evlenme ehliyet belgesi" isteniyor. Nasıl alabilirim?
Müracat edilen nüfus müdürlüğünden veya dış temsilciliğimizden alınabilir.

Yurtdışında, Türk veya yabancı uyruklu ile evlendiğim zaman, bu evliliği Türkiye'deki kayıtlara nasıl ve ne zaman tescil ettirmem gerekiyor?
Evlenme bildirimi; koca, kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır.
Çok dilli belgeleri nereden alabilirim?
Çok dilde düzenlenen kayıt örnekleri yurtdışında konsolosluklar, Türkiye'de ise nüfus müdürlükleri tarafından verilir.

Adlı Sicil Belgesi

Adli sicil belgemi nereden ve nasıl alabilirim?
Yurtdışında en yakın elçilik veya konsolosluklardan, yurt içinde ise Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde kurulu bulunan yerel adli sicil birimlerinden veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alabilirsiniz. Bu belgeyi, kimliğinizle birlikte şahsen müracaat ederek veya vekaletnamesinde açıkça belirtilmek koşuluyla vekiliniz aracılığıyla temin edebilirsiniz.

Yabancı dilde adli sicil belgesini nereden alabilirim?
Üç yabancı dilde (Almanca-İngilizce-Fransızca) tercümesi yapılmış adli sicil belgesini yurtdışında en yakın elçilik veya konsolosluklardan, yurt içinde ise Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alabilirsiniz.

Posta yoluyla adli sicil belgesi alabilir miyim?
Hayır. Normal veya elektronik posta yoluyla adli sicil belgesi verilmemektedir.

Ölüm İşlemleri

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları veya Türk vatandaşlığından ayrılmış kişiler ölümleri halinde Türkiye'de defnedilebilirler mi?
Evet. Yurtdışında vefat eden Türk vatandaşı/eski Türk vatandaşı Türkiye'de defnedilebilir.

Yurtdışından cenazenin nakil işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?
Yurtdışından cenaze nakilleri, büyük ölçüde vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurdukları Cenaze Yardımlaşma Fonları aracılığı ile yapılmaktadır. Bu fonların dışında, yurtdışında veya Türkiye'de cenaze nakli işi yapan firmalar vasıtasıyla nakillerin yapılması da mümkündür.

Yurtdışında gerçekleşen ölüm hadiselerinde, Türk temsilciliklerinde yapılması gereken işlemler nelerdir?
Vefat eden kişinin ölüm belgesi, yakınları tarafından vefat
tarihini izleyen 30 gün içerisinde ilgili Türk temsilciliğine elden
veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır. Cenazenin
Türkiye'ye nakli isteniyorsa aşağıdaki belgelerin de sunulması
gerekmektedir.
• Bulunulan yerin nüfus idaresinden çok dilli ölüm ilmuhaberi,
• Ölen kişinin pasaport ve nüfus cüzdanı,
• Ölümü tespit eden doktor tarafından düzenlenen ölüm belgesi,
• Bulunulan yerin nüfus idaresi tarafından düzenlenen cenaze nakil izni belgesi.

Boşanma İşlemleri

Türk vatandaşlığımı kaybettim ama boşanmamın Türkiye'deki kayıtlarıma tescil edilmesini istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, kayıp tarihinden sonraki nüfus olayları aile kütüklerine işlenmemektedir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli olması için hangi işlemler gereklidir?
Yurtdışında verilen bir mahkeme kararının Türkiye'de geçerli olabilmesi için, Türkiye'de tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tenfiz davası nedir?
Bu dava yeni bir boşanma davası anlamına gelmeyip, yabancı mahkeme hukuk kararının Türk hukuku bakımından uygulanabilmesi için Türk mahkemesince tanınması davasıdır.

Tenfiz davası açmak için gerekli şartlar ve işlemler nelerdir?
• Boşanan taraflardan en az birinin halen Türk vatandaşı olması gerekir.
• Verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekir.
• Yetkili mahkemeden Apostil alınması gerekir.
• Üzerinde kesinleşmiş kaydı ve Apostil bulunan kararın, yetkili Başkonsolosluklarca veya Türkiye'de noterlikçe tanınan yetkili tercümanlarca Türkçe çevirisinin yapılmış ve Başkonsolosluk veya noter tarafından onaylanmış olması gerekir.
Bu sayfanın içeriği T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca hazırlanan Cep Rehberi, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı'ndan alınmıştır Rehberin tamamına Cep Rehberi bağlantısından ulaşabilirsiniz. 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder