13.05.2012

Cep Rehberi 2 - Gümrük


Gümrük

Gümrükle ilgili sorularınız için 
Alo Gümrük Hattı 0090 312 306 81 93

Türkiye'ye giriş yaparken yanımda bulunabilecek eşyalar nelerdir?
Türkiye'ye girerken yanınızda ticari miktar ve mahiyette olmayan, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyayı bulundurabilirsiniz.

"Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti" nedir?
Muafiyet, her yolcu için toplam değeri 430 Avro'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak belirlenmiştir.

Beraberimde döviz veya Türk parası getirmem/ götürmem mümkün müdür?
İstediğiniz miktarda dövizi veya Türk parasını Türkiye'ye getirmeniz serbesttir.
5.000 ABD Doları değerinde döviz veya karşılığı Türk parasına kadar miktarı beraberinizde yurtdışına çıkarabilirsiniz. Bunu aşan miktarları ise, yurda girişinizde beyan etmiş olmak veya Türkiye'de yerleşikseniz bankalar ve özel finans kurumlarından döviz satın aldığınızı belgelemek şartıyla beraberinizde yurtdışına serbestçe çıkarabilirsiniz.

Yanımda getirdiğim elektronik cihazlar için "bandrol ücreti" ödeyecek miyim?
Evet. Ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirdiğiniz televizyon ve radyo için bir defaya mahsus olmak üzere "Bandrol ücreti" tahsil edilmektedir. Örneğin, televizyon ve radyo için alınan bandrol ücreti cihazın türüne göre 10 ile 215 Avro arasında değişmektedir.

Kullandığım ilaçları beraberimde getirmem mümkün müdür?
Türkiye'de kalınacak süre göz önünde bulundurularak makul miktardaki ilacın girişine izin verilmektedir. Seyahatiniz süresince ilaçları kullanmanız gerektiğine ilişkin doktor raporu, reçete gibi belgeleri de yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

Türkiye'de aracımla ne kadar kalabilirim?
Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye'de kalabileceği süre en fazla 180 gündür. Emekliler için bu süre 360 gündür. Bu süreler, kişinin ve taşıtın kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir.

Türkiye'ye aracım ile giriş yaptım, aracımı Türkiye'de bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?
En yakın gümrük idaresine başvurarak;
• "Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği" kapsamında taahhütname vererek taşıtı gümrük idaresine teslim etmeksizin yurtdışına çıkış yapabilir ya da
• Taşıtı gümrük idaresine teslim ederek yurtdışına taşıtsız çıkış yapabilirsiniz.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi nereden alabilirim?
Türkiye'ye kesin dönüş yapan kişilerin beraberindeki eşya
işlemleri için: 0090 312 306 8977-8978-8194
Ticaret erbabına ilişkin işlemler için: 0090 312 306 88878889-7949
Geçici olarak getirilen kara taşıtlarının giriş-çıkışı için: 0090
312 306 30 43
Her türlü kaçakçılık ihbarınız için: Alo 136

Cep Telefonu
Yanımda cep telefonumu getirebilir miyim?
Evet. "Yolcu beraberinde getirilen kişisel eşya" kapsamında
yanınızda cep telefonu getirebilirsiniz.

Yanımda getirdiğim cep telefonunu Türk GSM hatları ile kullanabilir miyim?
Evet. Ancak, Gümrük mevzuatına göre, yurtdışından getirilen telefonların kapanmaması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt işlemi ülkeye giriş yapılan tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yapılmalıdır.

Cep telefonumun kayıt işlemini nerede yaptırabilirim?
Cihaz kayıt işlemini GSM işletmecilerinin (TURKCELL, VODAFONE, AVEA) Abone Kayıt Merkezlerinde yaptırabilirsiniz.

Cep telefonumun kayıt işlemini nasıl yaptırabilirim?
Yurda giriş yapan T.C. uyruklu vatandaşların cihaz kayıt işlemi için;
• Pasaport türünün, yurda giriş/çıkış damgalarının, resminin ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların birer fotokopisi,
• Üzerinde cihaz IMEI numarasının bulunduğu dilekçe ve
• Pasaportun aslı
ile birlikte en geç bir ay içerisinde Abone Kayıt Merkezlerine şahsen başvurması gerekmektedir. Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafından pasaportun aslı görüldükten sonra dilekçenin üzerine "Aslı Görülmüştür" damgası ve başvuru mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmektedir.

Uyarı: Kişi 2 yıl içinde yalnızca bir telefon kayıt ettirilebilmektedir.

Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar kayıt altına alınabilir mi?
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulardan diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenlerden;
• Diplomat ve askeri personelin; pasaport veya kimlik belgesini,
• Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci olduklarına dair belgeyi,
• İkamet eden diğerlerinin ise; ikamet belgesini Pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine sunmaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezi'ne başvuruda bulunmuştum. Ancak cihazıma yasal uyarı mesajı geldi ve cihazım haberleşmeye kapandı. Ne yapabilirim?
Elektronik kimlik bilgisinde sorun bulunmayan bütün başvurular, kişilerin mağdur olmamasını teminen eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) aktarılmaktadır. Daha sonra yapılan incelemede, belgelerinde eksiklik ya da yanlışlık olan cihazlara ait IMEI numaraları tekrar kayıt dışına çıkarılmaktadır. Bu nedenle verilen evrakların abone kayıt merkezlerine eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.
Cihazın kapanması durumunda BTK'nın çağrı merkezi ya da Abone Kayıt Merkezine başvurularak cihazın neden kapandığı konusunda bilgi alabilirsiniz. Bu bilgilerden sonra eksik olan işlem tamamlanarak cihazın tekrar açılmasını sağlayabilirsiniz.

Türkiye'de kısa süre kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekir mi?
Türkiye'de geçici süreyle bulunan kişilerin (turist, yurtdışında yaşayan vatandaşlar vb.) ülkemizde faaliyet gösteren herhangi bir GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda, işletmeci tarafından MCKS'ye girilerek, kişinin cihazına ait IMEI numarası ve sözleşme yapılan cep telefonu numarası eşleştirilmekte ve ilgili IMEI numarası sadece ilgili telefon numarası ile kullanıma açılmaktadır. Eşleştirme işlemi için pasaport ve abonelik sözleşmesi ile Abone Kayıt Merkezlerine başvurulması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için 
Bilgi ve İhbar Merkezi
 (0090) 444 97 77 
(0090 312) 232 23 23


Cep Rehberi'nde yer alan diğer konular:


Bu sayfanın içeriği T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca hazırlanan Cep Rehberi, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı'ndan alınmıştır Rehberin tamamına Cep Rehberi bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder