23.03.2012

Dünya Hali - 22 Ocak 2010

1. Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi
Kuruluş amacı, yapılan çalışmalar, projeler…
Doç. Dr. Zehra GÜLMÜŞ
YUTAM Müdürü

Zehra Gülmüş'ü dinle

2.Çocuğun gelişim dönemlerinden Fallik dönem…
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Fatma Öz'ü dinle
3. Boş Sandalye: Yalnızlığım…
Dr. Uğur ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Gör.

Uğur Özdemir'i dinle
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder