24.03.2012

Dünya Hali - 05 Mart 2010


1. Hollanda Türkler İçin Danışma Kurulu açısından Hollanda’daki vatandaşlarımızın sorunları (Eğitim, işsizlik, yoksulluk, ayrımcılık vs.) 

Danışma kurulunun bu sorunlara yönelik çalışmaları… Ayrıca 3 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin vatandaşlarımız açısından değerlendirilmesi…
Ahmet AZDURAL
Hollanda Türkler İçin Danışma Kurulu Müdürü

Ahmet Azdural'ı dinle

2. Ailede amaç belirlemenin önemi…
Prof. Dr. Günsel TERZİOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Başkanı

Günsel Terzioğlu'nu dinle

3. Aile oluşumuna yönelik önyargılar ve değerler…
Neden aile olmamız gerekiyor?
Evlilik kararını etkileyen faktörler, aile olmanın sonuçları…
Türkiye’de ve yurtdışında aile yapısındaki farklılıklar…

Dr. Ahmet TÜRKER
Klinik Psikolog 

Ahmet Türker'i dinle

DİNLE: DÜNYA HALİ_45Hiç yorum yok:

Yorum Gönder