2.07.2012

Dünya Hali- 02 Temmuz 2012


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Rize’de düzenlenen Türkçe öğretim semineri bağlamında yurtdışındaki Türk toplumunun genelde eğitim ve anadil eğitimiyle ilgili olarak yaşadıkları sorunları

Saffet Yıldırım
Rize İl Milli Eğitim Müdürü
Yayından:
"Bu seminerimizi  muhatapları Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çocuklarına Türkçe öğreten mahallinden atanmış öğretmenler yani yaşadıkları ülkenin vatandaşı olan aynı zamanda yaşadıkları ülkenin eğitim bakanlıklarında resmi görevli olarak çalışan öğretmenler bunlar. 

Özellikle bu öğretmenlerimize yönelik Türkçe öğretimi semineri organize etti Milli Eğitim Bakanlığımız. Bu yıl 4.'sü düzenleniyor. Bu sene yapılacak etkinliğe yaklaşık 30 öğretmenimiz katılacak Avrupa'nın farklı ülkelerinden. Bu öğretmenlerimiz yaklaşık 10 gün sureyle değişik üniversitelerimizin akademisyenlerinden dil öğrenme metotları ile ilgili bir seminer alacaklar. 
Öğretmenlerimiz özellikle soydaşlarımıza ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına Türkçeyi  öğretme konusunda gayret gösteren mahallinden atanmış öğretmenler.

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi başlığımız var.
Birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamaları, problem davranışlarının yönetimi yurt dışında Türkçe ve Türk çocuklarının geleceği , Türkçe öğretiminde yeni yaklaşımlar iki dilde eğitim ve iki dilde hazırlanan ders kitaplarıyla alakalı değerli akademisyen hocalarımız farklı üniversitelerden sunumlar yapacaklar.
Hükumetimizin de gerekli girişimlerde bulunarak ilgili ülkelerde vatandaşlarımızın resmi okullarda ki ders saatlerinin arttırılması konusunda girişimlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerimizle bizzat uygulamada yaşadıkları sıkıntıları ve bunların çözüm yolları üzerinde fikir paylaşımında bulunacağız.'' 
Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu Onursal Başkanı

Yayında:
Biz de bir yıldan beri bu günü bekliyorduk. Bu yıl 4.'nü gerçekleştirdiğimizin programın çok verimli olduğunu ve bir kaç yıldan beri arkadaşlarımızın bütün öğretim yılı içerisinde buradan öğrendikleri yada buradan aldıkları kendi bazı metotları kendi okullarında çevrelerinde yada ülkelerinde uyguladıklarını görüyoruz.Bilinçli anne ve babalar çocuklarının ana dillerini öğrenmesi için arkalarına düşüyorlar bu derslerin verilmesi için oradaki eğitim bakanlıklarına baskı yapıyorlar  eğer derslerde verimsizlik varsa bu derslerin daha verimli olabilmesi için anne , baba çocuklarına destek oluyor ders saatlerinin çoğaltılması için ayrıca baskı grubu oluşturuyorlar kendileri veli dernekleri kuruyorlar veli dernekleri yoluyla da bu derslerin daha verimli daha  kaliteli ve daha çok sayıda çocuklarına ulaştırılması için büyük çaba içerisine giriyorlar ama buda tabi her şeyden önce ana dil bilinci sevgisiyle oluyor eğer bu ikisi eksik olursa o zaman sahip çıkma durumu ortadan kalkıyor.Bu programın da bu Rize'de ki çalışmanın da ben çok yararlı olacağını düşünüyorum.Bu çalışmaların amacına ulaştığına inanıyorum.Şu anda öğretmen sayısı 33 , 34 civarında olması gerekiyor ama sayının dahada artacağına çünkü bu ani olduğu için gelmeleri gecikebiliyor , tabi bunun Rize'de olmasının da etkisi var arkadaşlarımızın bazıları henüz gelemediler fakat bugün  tamamlanacak'' 
Mete Atay, Fahri Temizyürek, Cem Babadoğan  ve İsmail Güven'i dinle:

Yrd. Doç. Dr. Fahri Temizyürek
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Yayından:
''Periyodik çalışmanın bir ürünü öncesinde de yapılmış seminerlerin halkası.   
Hiç şüphesiz yurt dışındaki öğretmenlerimizin açısından çok yararlı çalışma.
Yeni eğitim ve öğretim metotlarından hareketle Türkçe öğretiminde nasıl mesafe kat edebiliriz karşılaştığımız sorunları nasıl ortadan kaldırabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz.buda mesleki açıdan da ciddi bir tecrübe elde etmemize vesile oluyor.Hazır buluşçuluk başarıda son derce önemlidir.Ülkelerin programları , eğitim ortamları , ders saat süreleri burada etken unsurdur.Bazı ülkelerde ders saati diğer ülkelerle mukayese edildiğinde daha fazla şimdi orada uygulayacağımız metodolojiyle eksik olan ülkelerde uygulayacağımız metodoloji hiç şüphesiz farklı olacaktır.Dil öğretiminde ders materyallerin son derece önemlidir.                                                                                                                    Bulunduğumuz bölgeye göre değişir sorunlarımız , yabancılara Türkçe öğretimi dediğimiz zaman son derece genel ifade biz hedef kitlemizi bölgelere göre değerlendiriyoruz.''
Yrd. Doç. Dr. Cem BABADOĞAN
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder