9.07.2012

Dünya Hali - 09 Temmuz 2012

Almanya'da Türkçe öğretimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Rize’de Türkçe öğretim semineri bağlamında Almanya’daki Türk toplumunun genelde eğitim ve anadil eğitimiyle ilgili olarak yaşadıkları sorunları

Ayten Sarıyıldız (Bremen/Almanya)
Öğretmen
Yayından:
"Türkçe eğitim almış öğretmen arkadaşımız var. Türk kökenli çocuklar orta öğretimde ders almadığı için çok büyük sorun var.
İnanılmaz bir kopukluğumuz var. Çoğu okulda Türk kökenli öğrencilerimizi çoğu zaman haklarını bilmiyorlar. Bir çocuk Alman okuluna başladığında her şeyi Almanca odaklı öğreniyor. 
Uzun vadeli olarak, Türkiye'den gönderilen öğretmenlerle Almanya'da yaşayan öğretmenlerimiz bir araya gelmeli. Buradaki sorunları öğrenmeliler. Biz vizyon yaratmalı hedef göstermeliyiz.Bu sorunları bilmiyorlarsa Türk öğrenciler tarafından 
Aileler, medya, öğretmenler birlikte çalışmamız gerekiyor.
Daha fazlasını dinle Ayten Sarıyıldız_İsmail Güven:

Rana Şahin (Bavyera/Almanya)
Öğretmen
Yayından:
"Bavyera eyaleti oldukça katı bir eyalet, kendisini hala göç eyaleti olarak değerlendirmiyor. Bavyera eğitim bakanlığında bir proje olarak başlayan bir seminere devam ettik. Gymnasium'da 10-11-12 sınıflara ders verme hakkı tanıdılar. Bunun yanı sıra abitur'da Türkçe de sınavlara dahil edildi.
Bize gelen öğrencilerin Türkçe dil ve kültür düzeyleri gerçekten düşük.
Türkçe'nin diğer dillerin yanı sıra yüksek bir dil olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunduk.
Şimdilik seçmeli, geç bir dil olarak başlatılmış durumda.Dil eğitimi günlük yaşamla iç içedir.
Türkçe derslerine katılım nasıl arttırılabilir. Ders materyalimiz eksik. Çoğu ilköğretime hitap ediyor. Seçimli ders olduğu için katılımlar azalıyor.
En önemlisi, Türk öğrenciler için iyi örnekler olması. Türkçe size kaybettirmez, daha fazlasını katar. Medyada iyi örnekler gösterilmiyor.
Almanya ve Türkiye'nin ortak çalışması gerekiyor.
Daha fazlasını dinle Rana Şahin_İsmail Güven:

Yrd. Doç. Dr. Ş. Dilek Belet
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yayından:
"Anadil eğitimcileri şunu söyler:
Anadili kültür aktarma ve düşünme aracıdır. Anadilini iyi kullanamayan bireylerin düşünme becerileri de tam olarak gelişmez. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenmesinin iki temel sebebi budur. Öğretmenin değil öğrenmenin temel alınması gerekir. Öğrenme odaklı yeni yaklaşımlar, daha öğrenci merkezli etkinlikleri nasıl geliştirebiliriz, bu seminerde bu konuda yeni yöntem ve teknikler hakkında çalışmalar yapıyoruz. Türkçe dersi için her şey bir araçtır. "
Daha fazlasını dinle: Dilek Belet_İsmail Güven

Mete Atay
Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu Onursal Başkanı
Yayından:
" KRV'da gymnasiumlarda abitur olarak verilen ders olarak geride kaldı.
En çok yakınılan konuların başında Türkçe'nin seçimlik ders olması. Sadece Türk velileri, öğrencileri değil aynı zamanda göç alan ülke yetkilerini de de inandırmak gerekiyor. Türkçe neden önemli bir dildir bunun gösterilmesi gerekiyor. Artık Türkçe konuşulmayan bir ülke yok. Politikacılar sözde göçmenlere çok şey borçlu olduklarını söylüyor. Artık ortak bir metin ortaya çıkarmamız gerekiyor. 
Daha fazlasını dinle: Mete Atay

Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Yayından:
"Öğrenmeyi öğrenmek
Yeni yöntemler
Çocuklar nasıl öğrenebilir.
Almanya'da dil öğretimiyle ilgili sorunları çözmek için öneriler
Yabancı ülkelerde Türkçe öğretim politikasının belirlenmesi gerekiyor.
Programın tamamının (50') podcast kaydını dinlemek için:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder