25.06.2012

Dünya Hali - 25 Haziran 2012

Güçlü dil!
Köln Valiliği himayesinde okuma yarışması düzenlendi. Türkçe-Almanca, İtalyanca-Almanca ve Yunanca-Almanca dillerinde düzenlenen yarışmaya ilgi yoğun oldu.
Okuma yarışmasının 
göçmen kökenliler açısından anlamı

Mustafa Kemal Basa
Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu

T.C. Köln Başkonsolosu
Mustafa Kemal Basa
Anadil eğitimi neden önemlidir?
Anadil eğitimi konusunda Türk veliler ne talep etmelidir?
Anadil eğitimi konusunda Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Almanya’nın diğer eyaletlerine göre elverişli koşullar var. Bunun sebebi nedir?
Okuma yarışmalarının dil  gelişimi konusundaki katkısı

"Almanya'da Anadil dersi bizi tatmin eder düzeyde değil
Velilerin öncelikle veli derneklerinde örgütlenmeleri gerekiyor.
Okullarda düzenlenen konferanslara katılmaları görüşlerini bildirmeleri ve diğer velileri de ikna edecek şekilde çalışma yapmaları gerekiyor.
Köln Üniversetisinde seçmeli yabancı dil dersi olarak sunulan Türkçe dersleri var. Öyle büyük talep var ki (500 Alman öğrenci seçmiş) bir okutman yetmediği için ikinci bir okutmanı da Üniversite atadı. Çünkü Türkçe önemli, öğrenilmesi gereken bir dil.
Veli çalışması örgütlü ve sistematik bir şekilde yürütülmeli.
Anadile hakim olmak her şeyden önce kendine güven sağlar. Anadili iyi bilmediği için Almanca'yı da öğrenemeyen gençlerle karşılaşıyoruz. Bu gençler başarılı olmakta zorlanıyor. Bu uyum için de sorun oluşturuyor.
Eyaletimizde Rugsack adlı bir proje var. Amaç anneleri eğitmek.
Türkçe Alman eğitim sisteminde kurumsal olarak bulunmalıdır. bunun altyapısı hazırlanmalıdır.
Yapılan bir araştırmaya göre diğer göçmen kitlelerle karşılaştırıldığında Türk velilerin eğitime verdiği önemin en yüksek oranda olduğu ortaya çıkmıştır."


Eğitimdeki sorunumuz:
"Bu sorunların etnik kökenle, dinsel nedenle açıklanması mümkün değil. Sorunlar sosyolojik. Ana-babanın eğitim durumu çocukların eğitim hayatına doğrudan yansıyabiliyor. Düşük gelirli hane halkı gerçeğinden bakarsak:
Bugün Alman üniverstelerinde 40 bine yakın genç okuyor. 90'larda bu rakam 12 bin civarındaydı. İstikrarlı bir biçimde eğitim başarılarını arttırdıklarını görüyoruz. Eğitim sisteminde eşitlikten söz etmek çok mümkün değil. Zamanında Almanca'yı yeterli düzeyde bilmediği için özürlülerin gittiği okullara gönderilen Türk çocukların daha sonra başarılı insanlar olduklarını gördük."


Daha fazlası için dinle:
Mustafa Kemal Basa_Engin Uzun

Aysel Arsakay
Eğitimci/Yarışmanın koordinatörlerinden

Aysel Arsakay
Köln valiliğinin himayesinde düzenleneni okuma yarışması hakkında kısa bilgi
Yarışma hangi dillerde yapıldı?
Yarışmanın amacı neydi? Hedefe ulaşıldı mı?
Okuma kriterleriniz neydi? Nelere dikkat etmek gerekiyor?
Bu yarışmanın seneye tekrarı olacak mı?
Yarışmayı Köln Valiliği’nin himaye etmesi ne anlama geliyor?
Okuma yarışmasıyla ilgili mesajı?

Yayından:
"Yarışma çok başarılı geçti. Amaç çiftdilliliğin önemini vurgulamak ve çocukların okuma motivasyonunu yükseltmekti. 

Öğrencilerin motivasyonu çok iyiydi. Yaşadıkları ülkenin dili yanı sıra Türkçe'ye hakimiyetlerini göstermek için de çok iyi bir ortam yakalamış oldular.

Derste edindiğimiz izlenimlere dayanarak şunu söyleyebilirim. 


"Bizlerde yerleşmiş bir okuma alışkanlığı yok. Böyle olduğu için de aileler bunu hayata geçirmek noktasında zorlanıyorlar. Bu yüzden biz öğretmenler okumayı ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bunu kara tahtanın önünde yapmaya çalıştığımızda çok başarılı olamadığımızı görüyoruz. Bunun için de çocukların ailelerini yoğun biçimde yönlendirecek etkinlikler ortaya koymak durumundayız. Okuma yarışması da bunun için biçilmiş kaftan. 


"Velilerin çoğu çocuklarıyla Almanca konuşuyor. Çünkü artık dördüncü nesildeyiz. Artık velilerimiz de burada büyümüş, burada okula gitmişler. Onların da rahatına geliyor. 'Almanca daha kolayımıza geldiği için çocuklarımızla Almanca konuşuyoruz',. diyorlar. Bu da büyük bir kayıp öğrenciler için. Öğrenciler birinci sınıfa başladıklarında kendilerini ifade etmekte sıkıntı çekiyorlar. Güvenip parmak kaldıramıyorlar. Kendilerini tanıtamıyorlar"


Daha fazlası için dinle:


Okuma yarışmaları dil öğretiminde hangi amaçlara hizmet ediyor?
Dil gelişiminde okuma ve TÖMER’in okuma ile ilgili projesi

Prof. Dr. Engin UZUN
Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Müdürü  
Prof. Dr. Nadir Engin Uzun

Yayından:
"Bu tür etkinlikler iki dilliliğin ön plana çıkarılmasında önemli. 
Hep öğrenciler üzerinden çözümü bulmaya çalışıyoruz. Ben şahsen, bu işe başlama noktasının aileler olduğunu düşünüyorum. Ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, çocuklarının iki dillilikle neler kazanabileceklerini fark edebilmeleri gerekiyor. 


"Dildeki engeller aslında çocuğun sosyal kültürel yaşantısının birçok 
noktasına ket vurabiliyor, engel olabiliyor. Onun için önce dildeki engelin kaldırılması, ondan sonra diğer sosyalleşmeyle ilgili süreçlerde daha rahat etmesini sağlayacaktır."

Daha fazlası için dinle:
Aysel Arsakay_Engin Uzun

kaynak: hamburghaber.de
İlgili haberler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder