4.06.2012

Dünya Hali - 06 Haziran 2012

Yurtdışında sivil toplum kuruluşları buluşması-1:
Sivil toplum örgütlenmesinin hedefleri, işlevleri, sorunları...
Göçmenlikten yurttaşlığa geçişte rolleri

Dr. Veyis Güngör
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı

Mete ATAY 
Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu Onursal Başkanı

Dr. Can Ünver
TÜRKSAM Göç Araştırmaları Enstitüsü başkanı

Can Ünver, Veyis Güngör, Mete Atay, İpek Erdem
Yayından:


Sivil toplum kuruluşlarının hedefleri, işlevleri, sorunları

Veyis Güngör:
Türk sivil toplum örgütlerinin tarihi göçün ortalama 10 yıl sonrasından başladığını görüyoruz.
İlk günlerde daha çok işçi hakları ve o günlerdeki sorunlara çözüm odaklı olduğu görülüyor.
Sonraki on yıllarda ise aile birleşmeleri ve dini içerikte örgütlenmeler ve nihayet 12 eylül sonrasında da siyasi örgütlenme görülüyor.
Geldiğimiz noktada, hemen hemen toplumun her alanında Türk örgütlerini görüyoruz.
Son eğilim, hemşehri dernekleri.
Yeni bir süreç de başladı. Günümüz şartlarına cevap verecek bir örgütlenme tipi ortaya çıktı: örn. üniversite mezunu gençler Hollanda Türk Liderlik örgütü kurdular. Eskiden olmayan bir ihtiyaca cevap veriyor.
İhtiyaçlar da değiştikçe yeni örgüt türleri ortaya çıkıyor.
AB sünreci de Arupa'daki Türklerin birikimlerini ülkelerine aktarma yolunda fırsat oluşturdu.
Türkler İçin Danışma kurulu bir çatı örgütü olarak Hollanda hükümetinin zoruyla ortaya çıkan bir model.Ortak mücadele, birlikte çalışma kültürü maalesef yok.


En önemli sorun: gönüllülük ve profesyonellik arasında gidiş gelişler.
Profesyonel elemanlar istihdam edilemiyor. Diğer bir sorun da 30 yıl önce kurulan çoğu sivil toplum örgütünün kendisini çağa uyduramamış olması bu nedenle kuşak çatışması yaşanması.
Başka bir sorun da örgütlenmede daha çok içe dönük bir örgütlenmeyi benimsemiş olması. Bu da içinde bulunduğu toplumla ilişkiyi zayıflatıyor. Yeni kuşak örgütçüler bu sorunu aşıyorlar.


Daha Fazlası İçin
Veyis Güngör


Mete Atay:
Türk toplumunun Almanya'da örgütlenmesi sancılı oldu.
Uzun yıllar sıkıntı çekildi ardından öğrenci örgütlenmesinin sonrasında üç farklı örgütlenme ortaya çıktı: 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye'deki siyasi örgütlerin yansıması şeklinde ortaya çıktı. Eksiklikleri Türkiye'niun sorunlarıyla ilgilenmeleriydi.
İkinci grup Almanlara bağlı örgütlenmeydi.
Üçüncüsü de sivil toplum örgütleri: meslek, öğrenci, işçi, öğretmen.
1990'lardan sonra özellikle biraz daha kalıcı olduktan sonra kendi özel sorunlarını, Almanya ile ilgili sorunları tartışılmaya başladılar,x.
Amaçları netleştikçe birliğin sağlanması kolaylaştı. Artık çatı örgütleri faaliyet göstermeye başladı. Onların varlığı, kendini belli etmeye başladı. Demokratik baskı unsunu olarak öne çıkmaya başladılar.
İnsan ister ki hep beraber olalım. Ama bu bir süreç. Ama şu an gelinen noktadan memnun olması gerekiyor. Örn. Almanya Türk Toplumu Almanya'daki zirvelere davet ediliyor ve muhatap alınıyor.
Türk Veli Dernekleri de aynı şekilde bakış açısını değiştirdi.
Son iki üç yıl içerisinde öğretmen atamalarında büyük gelişme oldu. Bunda Türk Öğretmenler Federasyonu'nun etkisi oldu.
En büyük sorun ekonomik. İkincisi profesyonellik. Üçüncüsü Almanya'da da aynı sorun var. Önce Türkiye ile ilgili dernekçilik başladı. Bizim dil sorunumuz, akademik sorunlarımız vardı, şimdiki kuşakta bu sorunlar yok. Bu nedenle Almanlar'ın bakışı da değişiyor.


Daha Fazlası İçin
Mete Atay

Can Ünver:
Bir öğrenci olarak Münih Türk Öğrenci Birliği'nin üyesiydim.
Küçük yerleşim yerlerinde daha çok öretmen, imam ve bir de dernek vardır. Muhtar, öğretmen imam üçlüsü bir anlamda hayata geçmiştir.
Hemşehri dernekleri bir bakıma geriye gidiş.
İçinde yaşadıkları toplumda saygın hale gelmeleri için kapalı yaşamak olmuyor. 
Geçmişte bazı girişimler oldu. Devletin işin içine girmesi tehlikeli oluyor.
Kabul kültürünün gelişmeye başlaması iyi bir gelişme.
Dernek yöneticilerini hayranlıkla izledim. Hiçbir menfaat gözetmeden, kahramanca mücadele eden arkadaşlarımız. Bunların çok katkısı oldu. Ama zaman geçtikçe yeni eskiyi beğenmeyecek. Boynuzun kulağı geçmesi lazım.


Daha Fazlası İçin
 Can Ünver

Veyis Güngör-Mete Atay-Can Ünver'i dinle


Yurtdışındaki Türk toplumunun göçmenlikten yurttaşlığa geçişinde sivil toplum kuruluşlarının rolü

Veyis Güngör:.
Türk sivil toplumlarının içinde bulunduğu topluma ilişkin yeni bir vizyon geliştirmesi gerekiyor. Üzerlerinde çok ciddi bir görev. Bu sosyal sorumluluk gerektiren bir misyon. Sürekli tartışıyoruz. Irkçılığın ardındaki suni korkuyu nasıl yenebiliriz?
Konya kriterleri adını verdiğimiz Anadolu değerlerinin halka anlatılması gerekiyor.
Bunu proje olarak yürütüyoruz. İkinci sorun ekonomik. Anadolui'da sistemleşmiş ahilik sistemini kurumsal olarak anlatmak istiyoruz.
Misafir işçilikten vatandaşlığa, Avrupa vatandaşlığına geçiş noktasındayız. Tarih bize bir sorumluluk yüklemiş bulunuyor.
Veyis Güngör, Mete Atay

Mete Atay:
Alm. göç alan ülke olarak ve göç veren ülke olarak Türkiye Türklerin örgütlenmesine sıcak bakmadı. Herkes kendi açısından değerlendirdi. Son yıllarda bu değişti. her iki ülke de şunu gördü: bi bu sivil t. örgütleriyle birlikte çalışırsam başarılı oluruz. En iyisi onları desteklemek. Çünkü onlara bir fırsat oluşturuyor. Almanya'da iş adamlarını örgütleri ses getiriyor. Söyledikleri ciddiye alınıyor. Ülkelerin bu gerçeği gördüklerini görüyorum. STKlar da ancak örgütlenerek toplumda yer edninebilecekleri gördüler.
Can Ünver:
60'larda Avrupa ülkelerine giden vatandaşlarımızda tam bir yurttaşlık bilinci yoktu. Türkiye de onlara o şekilde davranmadı. Son yıllarda onları yerleşik yurttaş olarak kabul etmeye başladılar. Böyle bakmaya başlayınca onları paydaşlar olarak görmeye başladık.
Türk hükümetinin, Avrupa hükümetlerinin muhatabı olarak kabul edilmeye başladılar.
80'li yılların ortasından itibaren Türkler yerleşik olmaya başladılar. 
Yapılan iş büyük bir iştir.

Daha fazlası için:
Veyis Güngör-Mete Atay-Can Ünver'i dinle

Ayrıca:

Yurtdışındaki Sivil Toplum Kuruluşları buluşması
Dünya Hali - 08 Haz. 2012 .Yurtdışında Sivil toplum Kuruluşları buluşmasından canlı yayın
Göçün 50. Yılında Almanya'da Sivil toplum Kuruluşları
Almanya'da Türk toplumunun örgütlenme çabaları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder