27.08.2012

Avukatım

HUKUK KÖŞESİ
Av. Bedrettin Canbolat, Av. Ferruha Canbolat, İpek Erdem
Bu sayfada yer alan metinler ve sesler TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda yayınlanmakta olan Dünya Hali Programının 2010-2011 yılları arasında yayınlanmış olan Avukat Bedrettin CANBOLAT, Avukat Ferruha CANBOLAT ve Avukat Eyüp Sabri CANBOLAT tarafından hazırlanan bölümlerinden derlenmiştir.

1) 11.01.2010 "Nişanlanma, nişanın bozulmasından doğan davalar"
"Evlenirken gençlerimiz hatta yaşlılarımız biran önce evlenmek istiyorlar.Nişan evlilik vadiyle olur. Nişan evlilik için verilen sözdür. Nişanlanma evlilik için mecburiyet belirtmez.
Nişan bozulabilir. İki taraf anlaşmalı nişanı bozarsa birbirini verilen hediyeler, alına-verilen şeyler geri verilir. Ama anlaşmazlıktan doğan nişanlarda hukuki işlem açılabilir." 
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle

2) 18.01.2010 "Evlenme manileri"
"Türk medeni kanununa göre evlenme yaşı 17 yaşını doldurması gerekir. Ülkemizin bazı bölgelerinde 12 yaşındaki çocuklar 70 küsür yaşındaki kişilerle evlendiriliyor. Bu doğru değildir.
Evlenmeleri yasaklanan kişiler vardır: ad-soy üst-soy evlenmesi, kardeşlerin birbiriyle evlenmesi, amca-teyze-hala-yeğenin evlenmesi, evlat edilen ile evlat eden kişinin evlenmesi yasaktır."
3) 25.01.2010 "Boşanma"
"Her evlilik başladığı gibi yürümüyor. Boşanma nedenlerine bakacak olursak; eşlerden birinin zinası 0(şiddetli geçimsizlik), hayata kast (kötü muamele, onur kırıcı davranış, sadakatsizlik), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme(içki kumar gibi) , terk, akıl hastalığı ve en önemlisi evlilik birliğinin temelinden sarsılması(şiddetli geçimsizlik) boşanma sebepleri olarak görülüyor. Davaların %93 bu nedenler olarak görülüyor."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
4) 01.02.2010 "Boşanmada maddi ve manevi tazminat"
"Gerek medeni kanun gerekse diğer kanunlar (borçlar kanunu, trafik kanunu...) insanların hak ve hukukunu savunmayı ve onların uğradıkları maddi ve manevi kayıpları telafi etmeyi amaçlamıştır.
Tazminat çok geniş bir kavramdır. Kanunlara göre erkek veya kadın eğer şartları varsa boşanabilir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
5) 08.02.2010 "Anlaşmalı boşanma"
"Boşanmalar eskiden çok uzun sürüyordu. Anlaşmalı boşanmayla birlikte boşanma davaları daha kısa sürede hallolmaya başlamıştır.Ama belli kuralları vardır. Örneğin evliliğin en az 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada tarafların birlikte düşünüp karalar almaları gerekmektedir. Sonra hakime bir protokol sunup, şahitler sunmadan işin anlaşmayla bitirilmesidir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
6) 15.02.2010 "Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması"
"Her ülkenin kendine göre hukuk sistemi vardır. 1980li yıllarda özel bir kanun çıkartılmıştır.Ama yetersiz kaldığından 2007 yılında yenilenmiştir. Kanunun adı 'Milletler arası özel  hukuk ve usul hukuku hakkındaki kanun'." 
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
7) 22.02.2010 "Eşlerin mal paylaşım davaları"
"Mal rejiminin amacı eşler evlendikleri zaman veya boşandıkları zaman veya öldükleri zaman mal varlıklarının paylaşımıdır.
Mal rejimi anlaşması, evli veya evlenmek üzere olan eşlerin evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Noterde yapılır bu anlaşmalar. Mutlaka yazılı olması gerekir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
8) 01.03.2010 "Velayet... Anne-baba-çocuk ilişkileri"
"Velayet, anne-baba-çocuk üçgeninde herkesin hakkı nedir?, sorumluluğu nedir?, yükümlülüğü nedir? bunların kanunda belirtilmesidir. Çocuk, anne, baba ilişkileri zordur. Bu yüzden hukuk aile yapısını düzene koymak için uzun maddeler hazırlamıştır. Çocuk sağlıklı ve güzel bir şekilde büyüyorsa 18 yaşına kadar velayet içindedir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
9) 08.03.2010 "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadının durumu"
"Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kadındır. Erkeklerin kadınlar hakkındaki görüşünü çifte standart olarak tabir edebiliriz. Önce bu görüşü yani çifte standart bakışını yıkmalıyız."
Bu bölümü DİNLE: DÜNYA HALİ_46 
10) 15.03.2010 "Evlat edinme davaları"
"Anayasal bir koruma olarak devlete ve ailelere verilmiş bir konudur. Medeni kanun evlat edinme kanunlarını düzenliyor.Anne-babası olmayan çocuklar var,  anne-baba olamayan kişiler var. Bir çocuk aile içinde sevgi içinde büyümelidir.
Kanunlara göre bu konuyu 2'ye ayırabiliriz: Küçüklerin evlat edinilmesi (yani 18 yaş altı çocuklar) ve büyüklerin evlat edinilmesi."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
11) 22.03.2010 "Nafaka davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
12) 29.03.2010 "Vasiyetname ve davaları"
"Vasiyetname hukuki bir işlemdir. Vasiyetname, bir insanın yapılmasını istediği veya istemediği son arzularıdır. Vasiyetnamenin 3 çeşidi vardır. Bunlar resmi vasiyetname, yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname. Resmi vasiyetname;kanunun aradığı şartlara uygun olarak resmi memur önünde yazılan vasiyetname çeşididir. Sözlü vasiyetname, olağan üstü hallerde son sözlerin vasiyetname olmasıdır. Onu duyan kişilerin hemen yazıp sulh hakimine bildirmesi gerekir. Yazılı vasiyetnamenin de kendi el yazınızla yazılıp imza atılması gerekir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
13) 05.04.2010 "Dava dilekçeleri ve delillerin önemi"
"Bir dilekçe davanın temelidir. Hakkını arayabilmenin yolu, yordamı dava dilekçesidir. Bu dava dilekçeleri yazılırken; davayı açan şahsın kendi adı, soyadı ve T.C. bilgileri birde davayı kime karşı açtıysanız onun adı, soyadı ve adresi bilinmelidir. Bir diğer önemli husus mümkün olduğu kadar işin özü yazılmalıdır."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
14) 12.04.2010 "Vekaletnameler ve hukuki sonuçları"
"Vekaletname, bir yetki belgesidir. Birinin, kendi adınıza yapamadığınız işleri yapması için noter karşısında yetkilerinizi devretme işlemidir. Vekaletnamelerin,evliliklerde ve vasiyetnamelerde geçerliliği yoktur."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
15) 19.04.2010 "Kanunlarımızda zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin önemi"
"Zaman aşımı, bir hak için olan sürenin geçmiş olmasıdır. Eğer adalet bu zaman aşımını belirterek hakkınızın olmadığını söylerse bu zaman aşımının gerçekleşmiş olduğunu gösterir.
Türkiye'de yaklaşık olarak 15.000 üzerinde kanun vardır. Her biri için ayrı ayrı süreçler vardır. Avukatların bu sürelere dikkat etmesi gerekmektedir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
16) 26.04.2010 "Gayrimenkullerin alım-satımı"
"Gayrimenkul mallar, taşınamayan mallardır. Gayrimenkul alım-satımlarında tapu sicil müdürlüklerine giderek işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu yapılmadığı zaman çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Daha sonra aldığımız yerin tapusunun olup olmadığını bilmeliyiz. Olan tapu sabinin kim olduğuna (hissedarın olup olmadığına) bakılmalıdır. Sonrasında bu gayrimenkullerin üzerinde ipotek olup olmadığına bakarak işlem yaptırmalıyız."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
17) 03.05.2010 "Tahliye davaları"
"Ev sahibi-kiracı ilişkilerini düzenleyen davalardır. Tahliye davaları konusu milyonlarca kiracı ve milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor. Bizim yasalarımızda 8 tane tahliye sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi ihtiyaç nedeniyle olan tahliye davasıdır.Ev sahibi kendisi,eşi ve çocukları için açabilir. Bunu eğer mahkemede ispat etmesi halinde haklı çıkabilir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
18) 10.05.2010 "Annelik hakları"
"Anayasada, aile toplumun temeli olarak kabul ediliyor. Ev hanımları artık daha fazla hakka sahip olmaya başladı. Medeni kanunda kadınların ev içindeki emeğinin karşılığı görülmeye başlandı. Artık iş yasasında da bir kadın evliliği nedeniyle işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabiliyor. Aileyi koruyucu hükümler gittikçe fazlalaşıyor."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
19) 17.05.2010 "Trafik kazaları ve davaları"
"Araç ruhsatnamesi ya da sigorta poliçesi önemlidir. Aracın kime ait olduğu önemli.Yani dava açılırken kime açılacağı belirlenir.
Seyahat acentelerinden bilet alırken bir sözleşme imzalamış olursunuz. Acentenin görevi yolcuyu ulaştıracağı yere sağ salim götürmektir. Yolcunun görevi ise ücreti tam olarak ödemektir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
20) 24.05.2010 "Kefalet"
"Kefil olmak akdidir. Burada kefalet sözleşmesinden bahsetmek gerekir.
Kefil, bir nevi borcu garanti etmektir. Müesseselerin çoğu kefilden ziyade teminat mektubu ister. Yani garanti sözleşmesidir bu.
Yazılı olması gerekir. Kişi neye kefil olunduğunu bilmesi gerekir. Sözlü kefili hukuk sistemi kabul etmiyor. Borcun miktarı bilinmelidir.
Kira sözleşmelerinde kefillik 1 yıldır. Kefilliğin her sene yenilenmesi gerekir. Kefil olan kişiyi korumak içindir bu yasa."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
21) 31.05.2010 "İnanç sözleşmeleri nedeniyle tapu iptal davaları"
"Noter şartı yoktur ama yazılı bir anlaşma olması şarttır. Hayatın akışı içinde buna ihtiyaç duyuluyor (hukuki ya da sosyal açıdan önemlidir).
Malınızı/ tapunuzu bir anlamda ödünç veriyorsunuz. Tapuyu geri almak için İnanç sözleşmesi yapmak gerekir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
22) 07.06.2010 "Ziynet eşyalarının iadesi davaları"
"Bir kadına düğününde takılan takılar için dava açması. Düğünde takılan takılar geline aittir. Nişanda takılan takılar geri istenebiliyor fakat düğünde takılan takılar kesin bir şekilde geline aittir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
23) 14.06.2010 "Anlaşmalı boşanma davaları"
"Anlaşmalı evliliği öneriyoruz. Medeni bir şekilde bitmesi gerek yani.
Evliliğin en az 1 yıl sürmesi gerek. Taraflar boşanmayı kabul etmelidir. Çocukları varsa eğer tarafların, çocuklarının velayetinin kime verileceğini karar vermeleri konusunda, nafaka konusununda, tarafların mal dağılımı konusunda anlaşmaları lazımdır. Bu unsurları kabul eden taraflar anlaşmalı boşanabilir."
Bedrettin Canbolat-Eyüp Sabri Canbolat'ı dinle
24) 21.06.2010 "Vasiyetnameler ve hukuki sonuçları"
"Bir kişinin ölümünden sonra mal varlığını kimlere bırakılması gerektiği yazmaktadır. Mirasın hepsi aile üyelerine bırakılması zorunluluğu yoktur.
Vasiyetname geçerlidir.
Üç çeşit vasiyetname vardır: Sözlü olarak, el yazısıyla yazılmış olarak ve noter huzurunda yazılmış vasiyetnamedir. En çok uygulanan noter vasiyatnamesidir. 18 yaşını doldurmuş herkes vasiyetname yazabilir/ yazdırabilir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
25) 28.06.2010 "Yurt dışında tatile gelecek olan vatandaşlarımızın ülkemizde ev, araba alırken yapacakları iş ve işlemler - genel bir değerlendirme"
"Türkiye'de ev alınacağı zaman ya müteahhitten ev alınır ya da arsa sahibinden alınır. Müteahhitler yaptıkları dairelerden hak ettikleri evleri satabilirler.
Arsa sahibinde mülk almak daha kolaydır. Arsa sahibinde mülk kendisine ait olduğundan o birine muhakkak evi/daireyi yaptıracağından sorun çıkmaz. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 'iskan raporu'dur. İskan raporu evde/dairede oturabilme iznidir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
26) 02.08.2010 "Kooperatif davaları"
"Türkiye'de şuan 65bin kooperatif var böyle olunca 25 kişiden birinin kooperatifle işi var. Aynı meslek grubundan bir araya gelerek yaptığı kooperatiflere girmenin yararı vardır. Çok fazla ortak olmamasına dikkat edilmelidir."
Eyüp Sabri Canbolat'ı dinle 
27) 09.08.2010 "Adli tatil"
"Türkiye'de 1 Ağustos ve 5 Eylül arası adliyeler tatile girer.Ancak yargı belli oranda çalışmaya devam ediyor. Nöbetçi mahkemelerimiz, nöbetçi savcılıklarımız var. Aynı zamanda  karakollar 24 saat devrede olmaktadır. Suç üstü durumlar da yine savcılarımız devreye giriyor. Yani sistem durmuyor devam ediyor."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
28) 16.08.2010 "Nüfus davaları"
"Nüfus kaydı, insanların doğumundan ölümüne bütün bilgilerini kapsayan bilgilerden oluşur. Nüfus davaları kişinin bulunduğu yaşı, cinsiyeti, adını, soyadını beğenmeyenlerin kimlik değişimi için açtığı davalardır. En önemli hususlardan biri  cinsiyet değişimidir. Şu anda yasal hale getirildi."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 

29) 23.08.2010 "Eşlerin mal davaları""2002'de gelen sistemle kadınlar için çok olumlu gelişmeler oldu. Bunlardan biri 'mal rejimi' sözleşmesidir. Mal rejimi sözleşmesi eşlerin evlilik bittiği zaman veya evlilikleri yürürken ne yapacaklarını belirten sözleşmedir.Sözleşme yapılmasını çok sağlıklı görüyoruz fakat Türklerin alışkın oldukları gelenek bunu çok hoş karşılamıyor."Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
30) 06.09.2010 "Nafaka davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
31) 13.09.2010 "Yurt dışı evlenmeler ve yaşanan sorunlar""Her ülkenin kendine mahsus örfler, adetleri, gelenekleri vardır.Evlilikte bunların uygulanış tarzının en belirgin olduğu konulardan biridir. Yurt dışında yapılan evlilikler ne maksatla yapılıyor, karşımızdakinin düşüncesi nedir bunları bilerek ve iyi düşünüp karar vermek gerekiyor. Bilhassa bayan izleyicilerimizin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
32) 20.09.2010 "Yabancı mahkeme kararlarının tanınması"
"Dünyada 207 tane ülke vardır. Bu 207 ülkenin kendi kanunları, kendi bayrakları ve sınırları vardır. Türkiye'nin özel bir durumu var çünkü Türk insanı dünyanın her yerine göç yapmıştır. Dışarıda olan insanlarımızın hayatı devam ediyor. Bu yüzden uluslar arası hukuk kuralları vardır ve onların geçerliliği sürdürülür."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
33) 27.09.2010 "Evlat edinme davaları"
"Evlat edinme kolaylaştırılmalıdır diyoruz. Fakat yasamız kolay değildir. Türk yasasına göre evlat edinmenin 2 türü vardır .Birincisi; küçüklerin evlat edinmesidir. Yani 18 yaşından küçük çocukların evlat edinmesi de diyebiliriz. İkincisi ise ergin yani yetişmiş olanların (ergin olup da bir hastalığının olması durumunda) evlat edinmesidir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
34) 04.10.2010 "Ortaklığın giderilmesi davaları"
"İnsanlar gayrimenkul, menkul mal alırken bir ortaklık kurabilir. Ortak mallarda, ortaklar arasında görünmez bir bağ olmak zorundadır. Herhangi bir işlem yaparken bazı zamanlar bu ortaklıkların sorun çıkarttığı görülüyor. Böle olduğu zamanlarda ortaklığın giderilmesi davaları açılır. Bu tip davalar çift taraflı davalardır. " 
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
35) 11.10.2010 "Miras, kalan malların araştırılması"
"İnsanlar ölen insanların varlığını çoğunlukla bilemiyor. Örneğin; vefat eden bir kimsenin bankada parası varsa ve 10 yıl süreyle hiçbir işlem yapılmadan durursa bu 10 yılın sonunda olan parası merkez bankasına devredilir. Genellikle bankalardaki paralar, tapu kayıtları bilinmez.Bu yüzden öldükten sonra miras araştırması çok önemlidir. Mirasla ilgili en önemli davalar 1 yıllık süre içinde açılmalıdır."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
36) 18.10.2010 "Boşanmada maddi ve manevi tazminat""Tazminat çeşitli kanunlarımızla düzenlemiştir. Boşanmadan sonra alabileceğimiz tazminat,  medeni kanunumuzda yer almaktadır.
Tazminat dendiği zaman sadece hanımların tazminat alabileceği düşünülüyor. Fakat medeni kanunumuzda bunun ayrımı yapılmamıştır. Her 2 tarafta birbirinden tazminat isteyebilir."

Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
37) 25.10.2010 "Mirastan feragat (vazgeçme sözleşmesi)"
"Mirastan feragat sözleşmesi, belli bir kişinin lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olmamasını sağlamak için yapılan sözleşmedir.Bu sözleşmeyi yaparken belirli şartların olması gerekmektedir. Öncelikler mirasçının 18 yaşının üstünde olması ve ne yaptığını bilir durumda olması gerekmektedir."  
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
38) 01.11.2010 "Gayrimenkul alım-satımı"

"Gayrimenkullerde en önemli husus akılcı davranmaktır. Bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımız çok fazla araştırma yapmadan gayrimenkul almaya kalkıyorlar. Gayrimenkul alım-satımından önce tapuda araştırma yapılmalıdır. Satın alacağımız yerin sahibinin tek kişi mi, hisseli mi olduğu ayrıca satın alacağımız yer miras malı mıdır intifa hakkı var mıdır gibi daha bir çok konuya dikkat etmemiz gerekmektedir"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
39) 08.11.2010 "Babalık davaları"
"Medeni kanunumuzda çocuğun annesi, onu doğuran kadındır. Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun veya doğuran annenin çocuğun babasını hükmen mahkeme kararı ile belirlemek amacıyla açtığı bir davadır."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
40) 15.11.2010 "Yardım nafakası"
" Yardım nafakası, yardıma ihtiyacı olan herkesin yardıma ihtiyacı olan kişilere yükümlülüğünü ifade eder. Bunun çeşitleri vardır. Örneğin; ergin çocuğa yardım nafakası talebi, boşanma veya ayrılık davası açılınca davanın devamında ayrı olarak istenebilir." 

Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 

41) 22.11.2010 "Zaman aşımı ve hak düşürücü süreler"
"Zaman aşımı, bir hak için olan sürenin geçmiş olmasıdır. Eğer adalet bu zaman aşımını belirterek hakkınızın olmadığını söylerse bu zaman aşımının gerçekleşmiş olduğunu gösterir.
Türkiye'de yaklaşık olarak 15.000 üzerinde kanun vardır. Her biri için ayrı ayrı süreçler vardır. Avukatların bu sürelere dikkat etmesi gerekmektedir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
42) 29.11.2010 "Kefil olma ve hukuki sonuçları"
"Borçlar kanununda kefaletle ilgili 21 tane maddemiz vardır. Hukuken çok sıkı güvence altına alınan bir müessesedir.
Kefaletin birinci şart yazılı olmasıdır. Sözlü kefalet geçersiz sayılır. İkinci şart ise kefalet miktarının ne olacağının kesinlikle belli olması gerekir."  

Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
43) 06.12.2010 "Mirastan mal kaçırma davaları"
"Mirastan mal kaçırma uygulamada çok gördüğümüz bir olaydır. Mirastan mal kaçırmaya  tek kişiyi ayırt etmekte denilebilir. Diğer mirasçılara o tapuyu almış-satmış muamelesi yapmaktır. Bunun sonucunda diğer mirasçılar haksızlık olduğunu görür ve karşı olarak dava açabilir. " 
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
44) 13.12.2010 "Tapuda yapılan iş ve işlemler"
"Tapulu bir yer alırken sadece tapu dairesinde işlem yapılmalıdır. Tapuya gidicek olan kişiler için olması gereken 3 tane belge vardır. Birincisi tapu senedi veya fotokopisi ikincisi fotoğraf(son 6 ayda çekilmiş olması gerekir) üçüncüsü ise nüfus cüzdanıdır. Memura aldığı yerin özelliklerini ,haciz ipotek olup olmadığını sorarak hareket etmek gerekir."
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle

45) 20.12.2010 "Vekaletnameler ve hukuki sonuçları"
Bedrettin Canbolat'ı dinle 
46) 27.12.2010 "Davaların açılması, dilekçeler, belgelerin hukuki önemi"
Bedrettin Canbolat-Sabri Canbolat'ı dinle 
47) 03.01.2011 "Velayet, anne-baba-çocuk ilişkileri"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
48) 17.01.2011 "Gayrimenkul satış vaadi davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
49) 24.01.2011 "Eşlerin mal paylaşımları davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
50) 31.01.2011 "Nişanlanma davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
51) 07.02.2011 "Vasiyetnameler"
Bedrettin Canbolat-Feruuha Canbolat'ı dinle
52) 14.02.2011 "Torba yasanın getirdikleri"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
53) 21.02.2011 "Mirastan feragat etme"Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
54) 14.03.2011 "Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
55) 21.03.2011 "Nüfus davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
56) 28.03.2011 "Boşanma davaları"
Eyüp Sabri Canbolat'ı dinle 
57) 04.04.2011 "Kiracı, ev sahibi ilişkileri (tahliye davaları)"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
58) 11.04.2011 "İmza, mühür ve parmak izinin hukuki önemi"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
59) 18.04.2011 "Kooperatif davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
60) 25.04.2011 "Trafik kazalarından doğan davalar"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle
61) 02.05.2011 "Ziynet ve takı davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
62) 09.05.2011 "Evlat edinme davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
63) 16.05.2011 "Boşanmada maddi ve manevi tazminat"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
64) 23.05.2011 "Yabancı mahkeme kararlarının tanınması"
Bedrettin Canbolat'ı dinle
65) 30.05.2011 "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yurda geldiklerinde hukuken dikkat etmeleri gereken noktalar"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
66) 06.06.2011 "Zaman aşımı ve hak düşürücü süreler"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
67) 13.06.2011 "İnanç sözleşmeleri nedeniyle tapu iptal davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
68) 20.06.2011 "Fikir ve sanat eserleri kanunu"
Bedrettin Canbolat'ı dinle 
69) 01.08.2011 "Adli tatil bugün başlıyor"
Sabri Canbolat'ı dinle 
70) 08.08.2011 "Nafaka davaları"
Bedrettin Canbolat'ı dinle 
71) 15.08.2011 "Babalık davaları"
Bedrettin Canbolat'ı dinle 
72) 22.08.2011 "Evlat edinme davaları"
Sabri Canbolat'ı dinle 
73) 29.08.2011 "Vekaletnameler ve hukuki sonuçları"
Bedrettin Canbolat'ı dinle 
74) 05.09.2011 "Trafik davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat' dinle 
75) 12.09.2011 "Vasiyetnameler ve hukuki sonuçları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
76) 19.09.2011 "Anlaşmalı boşanma davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
77) 26.09.2011 "Miras mallarının araştırılması ve ortaya çıkarılması"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
78) 03.10.2011 "Ziynet eşyaları davaları"
Eyüp Sabri Canbolat'ı dinle 
79) 10.10.2011 "Gayrimenkullerin alım-satımında dikkat edilecek hususlar"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
80) 17.10.2011 "anne- çocuk ilişkileri ve velayet davaları"
Ferruha Canbolat'ı dinle 
81) 24.10.2011 "Nüfus davaları"
Bedrettin Canbolat'ı dinle 
82) 31.10.2011 "Boşanmada maddi ve manevi tazminat"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
83) 07.11.2011 "Eski bayramlar"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
84) 14.11.2011 "Mirastan feragat sözleşmesi"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
85) 21.11.2011 "Ceza ve usul hukukunda şikayet"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
86) 28.11.2011 "Mavi kart"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
87) 05.12.2011 "Ceza ve ceza usul hukukunda uzlaşma"
Bedrettin Canbolat- Ferruha Canbolat'ı dinle 
88) 12.12.2011 "Tahliye davaları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
89) 19.12.2011 "Yurt dışı evlenmeler ve sorunları"
Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle 
90) 26.12.2011 "Satış vadi davaları"

Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle

91) 31.08.2012 Boşanma ve eşler ve çocuklara etkileri: Seda Haran_Eyüb Sabri Canbolat
92) 07.09.2012 Yurtdışındaki boşanmaların Türkiye’de tanınması: Eyüp Sabri Canbolat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder