16.08.2012

Boş Sandalye

BOŞ SANDALYE

DR.UĞUR ÖZDEMİR

Bu sayfada yer alan metinler ve sesler TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda yayınlanmakta olan Dünya Hali Programının 2010 yılında yayınlanmış olan Dr. Uğur Özdemir tarafından hazırlanan bölümlerinden derlenmiştir. 

1) 07.01.2010 "
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün amacı, kadına bakışı, çalışmaları, temel hedefleri…"
Yayından: "Küsmek yok hayata..Küsüp arkaya dönmek, konuşmamak, tavır yapmak yok. Bir kere yaşıyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar yaşıyoruz. O yüzdende içinde misiniz dışında mısınız aslında bir karar verin istiyoruz."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

2) 08.01.2010 "Hayata bütünüyle bakış… Hayatın neresindeyiz?"
Yayından:
"21. yüzyıl pek çok bilim adamı için insanlığın ulaştığı en önemli zamandır. Ancak insan psikolojik bir varlıktır. Aynı zamanda başını yastığa koyduğunda ağlayabilir, üzülebilir, heyecanlanabilir, korkabilir...Aslında elimizin yettiğince pek çok teknolojik gelişmeye ulaşabiliyoruz. Ama istediğimiz hayata ulaşıp mutlu olmak buna bağlı değildir.
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

3) 14.01.2010 "Yabancı olmak psikolojisi"

Yayından: "İnsanın kendi doğduğu büyüdüğü ülkeden başka bir ülkeye geçmesi çok zor bir süreçtir. Yabancılaşmayı bir başka ülkede başka dil konuşan başka kültürün yanında olmak gibi olarak algılamak geri planda kaldı diye düşünüyorum. Kendi toplumumuz içinde yaşarken de kendimizi yabancı gibi hissedebiliyoruz.Bir başka ülkede yabancı olmaktan daha zor ve daha kötü bir kavram var; her birimizin kendine yabancı olması."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

4) 15.01.2010
"Yabancı olmak - Öteki". 
"Yayından: "Bazıları bizden, bizden olmayanlar öteki. İnsanlık kendisine yakışmayacak şekilde belli kavramlara ulaştı. Yaşadığınız toplumlarda zaman zaman öteki olmak noktasında kendinizi yabancı hissedebilirsiniz."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

5) 21.01.2010 "Yalnızlık"

Yayından: "Yalnızlık son dönemlerde en fazla hissettiğimiz duygudur. Dünyada yapılan akademik pek çok çalışmalar en fazla yaşanan sıkıntılı duygunun yalnızlık olduğunu söylüyor. Büyük şehirlerin kurulması, kentlerin kurulması, iç göçler, dış göçler, küçük ailelere yönelinmesi ve bireylerin gittikçe daha küçük gruplarla yaşıyor olması insanlara tek başınalık hissini oluşturmaya başlıyor."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i Dinle

6) 22.01.2010 "Yalnızlığım"

Yayından: "Yalnızlığın 2 türü vardır. Bunlardan bir tanesi kalabalıklar içinde kendinizi yalnız hissetmek. İkinci yalnızlık kelimesi her şeyden sıkılarak, yaptığınız eylemlerden uzaklaşma içinde olduğunuz bir yalnızlaşma sürecidir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

7) 28.01.2010 "Duygularımız"

Yayından:"Pek çok insanın yaşadığı süreçler olduğunu biliyoruz. Hepimiz hemen hemen birbirine çok benzer süreçler de yaşıyoruz.Ama keşkeleri hayatımıza sokarak, yarınlardan tümüyle umutlarımızı yitirmek kendimize çizdiğimiz bir kafesi oluşturmaktadır."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

8) 29.01.2010 "Duygularımız"

Yayından: "Tek bir kere geliyoruz dünyaya ve bu yaşantıyı olabildiğince güzel yaşamak idealimiz. Bugün yaşanmadığı takdirde arkada kalacak ya da dünden bugüne kadar kötü duygularla geçtiyse belki de çok iyi yönetemediğimiz bir hayattan bahsediyoruz demektir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle  

9) 04.02.2010 "Korku…"
Yayından: "İnsan küçüklükten başlayan iyi duygularla birlikte, kötü olan duyguları da öğrenme sürecindedir. Aslında olumlu duygular ne kadar pozitif etmenler oluşturuyorsa, olumsuz duygular da yaşamdaki anlamı, manayı bir noktada insandan uzaklaştırmaktadır."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

10) 05.02.2010 "Korkularım… "

Yayından:"Hangi duyguyu yaşıyorsanız,hayata bir miktar o gözle bakmaya ve algılamaya başlıyorsunuz. Duygular nereden bakılırsa bakılsın yaşantımızın anahtarı, yaşantımızın anlamı, bizim dış dünyaya açılan penceremizdir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

11) 11.02.2010 "Endişe"

Yayından: "Endişe duygusunu yaşantımızın içinde elbiselerimize benzetebiliriz. Sürekli değiştirdiğimiz ama bir yönüyle yenisini giymemiz gerekmektedir. Yapılan tüm çalışmalarda gösterildiği gibi son dönemde teknolojinin ilerlemesi, daha fazla konuda endişe duymamıza neden oluyor."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

12) 12.02.2010 "Endişelerim"

Yayından: "Bazen terapi süreçlerinde endişeler kaygı bozuklukları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaygı bozukluğu,insana belli ölçülerde sürekli başına bir şey geleceği endişesini yaşatan duygudur." 
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

13) 18.02.2010 "Öfke"

Yayından: "Öfke kötü bir duygu değildir. İnsanın kendisini korumaya yönelik duygulardan bir tanesidir. İnsan öfkelendiğinde; vücut başka bir uyarıma geçiyor. Örneğin; vücut ısısının birkaç derece azalması, vücudun sertleşmesi/ katılaşması, elleri sıkma, ağızda kuruluk hissi gibi belirtiler oluşur." 
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

14) 19.02.2010 "Öfkeyle başa çıkma"
Yayından
: "Öfke bir insanda olması gereken bir duygudur. Bu duygu insanı çevreye karşı korur. Öfkenin boyutu önemlidir. Öfkeye yol açan nedenlere bakarsak; saldırıya uğrama, tehdit, sınırlama, engellenme gibi nedenler sayılabilir. Kendimizi gözlemlemeliyiz. Başka duygulara nasıl tepki verdiğimize bakarak öfkelendiğimizde verdiğimiz tepkiyle karşılaştırabiliriz." 

Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

15) 25.02.2010 "Üzüntü"

Yayından: "Bizi üzüntüye iten neden nedir? Üzüntüye ilişkin bir tanımlama yapmamız gerekmektedir. Tanımlama yapmazsak içimizde muhafaza ettiğimiz duyguları bir yere kadar barındırabiliriz. Yapılması gereken en önemli şey üzüntünün kaynağını bulmaktır."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

16) 26.02.2010 "Küsme"

Yayından: Yayından: "İnsanlar başa çıkamadıkları bazı durumlar karşısında yakınlarına küsmeye başladı. Etrafımızdaki pek çok şey kendimizi çok değerli değilmişiz gibi hissettirebiliyor. Küsmek kendini ortaya koyamamaktır, kendini ifade edememektir, çözüm yolu bulamamaktır. Ve küsmeyi bir çözüm yolu olarak görmektir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 


17) 04.03.2010 "Aile yaşam döngüsü"
Yayından: "Çocuklarınızın dünyaya gelmesi, çocuklarınızı evlendirmeniz, yakınlarınızı kaybetmeniz, eşinizi kaybetmeniz, çocuklarınızın yanına yerleşmeniz ya da hayata tek başına devam etmeniz bu yaşam döngüsüne örnek verilebilir." 
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

18) 11.03.2010 "Çocukluğum"

Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

19) 18.03.2010 "Çocukluğum, masallar..."

Yayından: " Bazı sorunlar vardır; insanların bulunduğu yaşla, insanların yaşadığı kültürle, yaşadığınız bölgeyle kentle, kendi kültüründen uzak kalmanızla ilgilidir. Ancak tüm bunlarla birlikte birbirine çok benzeyen duygusal yönleri vardır."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

20) 25.03.2010 "Ailem ve ben"

Yayından: " Dünya'ya geldiğiniz aile nasıl bir yaşam kuracağınız açısından çok önemlidir. Bilimsel araştırmalara göre insanlar doğup, büyüdüğü aileden pek çok davranış, düşünce aktarımıyla kendi yaşamına yön verir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

21) 01.04.2010 "Benim ailem, çevremdeki aileler ve evlilikler"

Yayından: "Her birimiz kendimizi mutlu sağlıklı, huzurlu hissetmediğimiz de birilerinden bir şey bekleyerek amacımıza ulaşamayabiliriz. Evlilikler, aile noktasında son derece doyumlu olmak durumunda olan bir sosyal kurumdur. Toplumun çekirdeği olarak tanımlanır."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

22) 08.04.2010 "Evlilik, evcilik"
Yayından: "Evcilik evliliğe bir hazırlık mı? Yoksa garip, komik bir süreç mi ? Çocukluğumuzda oynanan oyunların hayatımızda incelenmesi gereken bir kısım olarak düşünüyorum. 
"Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

23) 15.04.2010 "Çocuklar, oyun, bugün"

Yayından: " İnsan olarak tek bir hedefimiz var. Önce kendimizi mutlu etmek zorundayız. Çocukluğu yeniden hatırlamak çok doğru ve çok önemlidir. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız şuan ki yaşamımıza fazlasıyla yön vermektedir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

24) 22.04.2010 "Gençlikte ilk yıllar"

Yayından: "Kendi çocukluk dönemine odaklanırken, kendinizi çocukların bugünkü durumuyla kıyaslamayın. Her çocukluk dönemi o dönemin özellikleriyle anılır ve değerlendirilir. Sizin çocukluk döneminiz sizin kişiliğinize son derece etki etmiştir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

25) 29.04.2010 "Yetişkinliğe doğru"

Yayından: "Çocukluk ile gençlik arasında çok fark yoktur. Sadece bedenler büyümektedir. Yeni yeni kendi bedenimizde hormonlarımız da farklılıklar oluşuyor. Bu süreçte daha güçlü ama daha kırılgan bir yapımız oluşuyor. Gençlik dönemi kişiliğin oluştuğu dönemdir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

26) 06.05.2010 "Yaşamdan beklentiler"
Yayından: "Yaşamdan beklentileriniz nelerdir? Bazıları, eğitim hayatının içindelerse  üniversiteyi kazanıp kariyer planları yaparlar. Diğer insanlarda ise (eğitim hayatının içinde değillerse) durum farklıdır. İş veya evlilik gibi planlar yaparlar." 
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

27) 13.05.2010 "Evlilik"
Yayından:"Evlilik, insanın o süreçten sonraki hayatının nasıl gideceğini belirleyen en önemli karardır. Bu karar yaşantınızın bundan sonraki zamanınızın nasıl geçeceğini belirler."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle  


28) 20.05.2010 "Evlilik olgunluğu"

Yayından:" Evlilik, sadece 2 kişinin yan yana yaşama başlaması anlamına gelmemektedir. Onların dünyaya getirecekleri çocukları, mutlulukları ve mutsuzlukları, beklentileri o evlilik dediğimiz objeyle ilgili olmaya başlayacaktır."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 


29) 27.05.2010 "Evlilikte eş seçimi-1"

Yayından: "Hayatınızın evlilikten önceki tüm deneyimleri ve deneyimsizlikleri, yaşamın zorlukları, ekonomik sıkıntılar, Anadolu'da doğmak ya da şehrin ortasında yapa yalnız kalması bu ve buna benzer yaşadığımız bütün duygular eş seçimimizi belirler."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 


30) 03.06.2010 "Evlilikte eş seçimi-2"

Yayından:"Eş seçimi hayatımızın en önemli ve en kritik kararlarıdır. Eş seçimi aslında bir kişiyi fiziksel özellikleriyle görerek seçmek anlamına gelmiyor. Hayatınıza katmak istediğiniz kişinin sosyal, kültürel, psikolojik tüm faktörleriyle değerlendirmeniz daha sonra kendinize bakarak ne kadar bağdaştığını düşünerek karar vermeniz gerekmektedir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 


31) 10.06.2010 "Evlilikte eş seçimi-3"

Yayından:"Evlilik iki ailenin, iki kültürün, iki farklı alışkanlıkların yan yana gelmesidir. O yüzden sizin seçeceğiniz insana ailenizin bakışı çok önemlidir. Evlilik ve eş seçiminde karışınızda eş olarak seçtiğiniz kişi ve sizin özellikleriniz çok önemlidir." 
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 


32) 17.06.2010 "Nevrotik eş seçimi-1"

Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

33) 24.06.2010 "Nevrotik eş seçimi-2"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

34) 05.08.2010 "Ocak ayından itibaren genel bir değerlendirme"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

35) 19.08.2010 "Nasılsınız, nasılım soruları"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

36) 26.08.2010 "Ailede özel zamanlar"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

37) 02.09.2010 "Farklılık duygusu"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

38) 09.09.2010 "İnsan yaşamında bayramlar"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

39) 16.09.2010 "İyi ki varsın"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

40) 24.09.2010 "Okulların yaşantımızdaki yeri"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

41) 01.10.2010 "Yaşlılık ve yaşlıların dünyası"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

42) 08.10.2010 "Babalar ve çocukları"
Yayından:" Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

43) 15.10.2010 "Babalar ve çocukları-2"
Yayından:"Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

44) 22.10.2010 "Anne, baba ve çocuk"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

45) 05.11.2010 "Anne, baba ve çocuk tutumları"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 


46) 12.11.2010 "Aile ve akraba ilişkileri"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

47) 19.11.2010 "Çocukluk ve bayram"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

48) 26.11.2010 "Kurduğumuz aileyi düşünmek-1"
Yayından:"
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

49) 03.12.2010 "Kurduğumuz aileyi düşünmek-2"
Yayından:"Eş demek aynı oyunda, aynı ekipte olduğun en önemli insan demektir.  
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

50) 10.12.2010 "Aile işlevleri, ailede rol ve fonksiyonlar"
Yayından: "Evlilikte 'Sen-ben yok, biz varız' diyebileceğin bir evliliğin olması mümkün değildir. Ben olmadan biz olamayız çünkü. O yüzden evlilik aslında benimde içinde olduğum seninde içinde olduğun bir bizliktir."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

51) 17.12.2010 "2010 yılı boş sandalyenin değerlendirilmesi"
Yayından: "21. yüzyılda teknoloji gibi gelişmelerle birlikte insanlar çok daha fazla yalnızlaşmakta, zaman zaman tek ve çaresiz kalmaktalar. Boş sandalye, insanın kendisine ve çevresine yabancılaşmaması için destek bir programdır."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

52) 24.12.2010 "2010 yılı boş sandalyenin değerlendirilmesi"
Yayından: "Her yıl aralık ayı sonunda 'bu 1 yıl nasıl geçti diye düşünmeliyiz?' Bu bölüme'boş sandalye' dememizin anlamı şuydu: Hepimiz hayatta aslında tek başına bir canlıyız. Aslında var olan tek şey yaşayabilmektir. Boş sandalye aslında yaşama hazırlık ya da yaşamdan uzak kalmaktır." 
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle 

53) 31.12.2010 "Yeni yıl"
Yayından:" Irkı, dili, dini ne olursa olsun her insan hayatını mutlu geçirsin. Bu yaşamda yaşayan insanlar doyum içinde yaşasınlar. Yaşamda tutunmanıza destek oldum. Sizlere destek olmaya çalıştım."
Daha fazlası için:Uğur Özdemir'i dinle

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder