5.04.2012

Dünya Hali - 13 Şubat 2012 Pazartesi

Göçmen olmayı öğrenmek:
Göçmenlerin spor üzerinden kabulü

Spor hangi dalda olursa olsun müzik gibi, sanat gibi kültürler arası ilişkileri yakınlaştıran bir alan…
Uzmanımız, göçmen olmayı öğrenme yönünden bakıldığında her alanda olduğu gibi bu konuda da bazı yetersizlikler olduğuna dikkat çekiyor.
Bu yetersizlikler nedir?


Dr. Atilla DOĞAN
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

XAtilla Doğan'ı dinle
Şiir dili ve şiir dilinin özellikleri
Prof. Dr. Leyla UZUN
A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Sevim ÇIKRIKÇI
A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi

XLeyla Uzun-Sevgi Sevim Çıkrıkçı'yı dinle
Hukuk: Kefalet akdi
Avukat Bedrettin CANBOLAT
Avukat Ferruha CANBOLAT

XBedrettin CANBOLAT-Ferruha CANBOLAT'ı dinle 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder