25.03.2012

Dünya Hali - 12 Nisan 2010


1. TÜRKÇEM - Türk çocuklarına Türkçe öğretimi ile ilgili çalıştay

Yrd. Doç. Dr Mehmet Canbulat
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi

Mehmet Canbolat'ı dinle

2. Yabancılara Türkçe öğretilmesi ile ilgili çalıştay çalışmaları

Prof. Dr. Engin UZUN
Ankara Üniversitesi
Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü

Engin Uzun'u dinle

3.
HUKUK KÖŞESİ - Vekaletnameler ve hukuki sonuçları
Avukat Bedrettin Canbolat
Avukat Ferruha Canbolat 

Bedrettin Canbolat-Ferruha Canbolat'ı dinle

Bu bölümü DİNLE: DÜNYA HALİ_71


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder